W branży wodno-ściekowej

Podpisany kontrakt w branży wodno-ściekowej

Firma SEEN Technologie (lider) w konsorcjum z Atrem podpisała kontrakt z branży wodno-ściekowej. Dotyczy on budowy stacji uzdatniania i demineralizacji wody wiślanej w PKN Orlen. Inwestycja PKN Orlen zostanie zrealizowana na potrzeby realizacji projektów rozwojowych w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku. Poinformowała o tym firma SEEN Technologie. Działanie ma na celu zabezpieczenie potrzeb infrastruktury produkcyjnej w najwyższej jakości wodę procesową oraz ochronę środowiska.

Nowe technologie w branży wodno-ściekowej

– Nie ukrywam, że jest to dla nas i naszego konsorcjanta duże wyróżnienie i potwierdzenie najwyższych kompetencji. PKN Orlen powierzył konsorcjum realizację „pod klucz” tak skomplikowanego technologicznie zadania. Wybrał naszą ofertę jako najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym – powiedział Dariusz Jasak, prezes Zarządu SEEN Technologie.

– Stacja demineralizacji wody oparta na technologiach membranowych i systemie elektrodejonizacji będzie największą instalacją tego typu w Polsce. Jeśli chodzi o najnowocześniejsze rozwiązania techniczne i wyśrubowane wymogi środowiskowe Unii Europejskiej – dodał Krzysztof Pacierpnik, dyrektor Działu Sprzedaży w SEEN Technologie.

Cztery główne obiekty techniczne

W zakres całości prac z branży wodno-ściekowej wejdzie budowa czterech głównych obiektów technicznych/węzłów technologicznych.

Pierwszy z nich to węzeł wstępnego przygotowania i dekarbonizacji wody o wydajności ponad Q=5300 m3/h. Będzie on realizowany z wykorzystaniem koagulacyjno-sedymentacyjnych i dekarbonizacyjnych reaktorów wielokomorowych oraz filtracji piaskowej.

Drugi obiekt to stacja demineralizacji wody o wydajności Q=700 m3/h. Do procesu odsalania wody zastosowane zostaną m.in. procesy ultrafiltracji, odwróconej osmozy i elektrodejonizacji.

Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania kondensatu (SUK) przeprowadzona zostanie z zastosowaniem technologii wymiany jonowej do wydajności Q=1200 m3/h.

Kolejnym elementem będzie węzeł odwadniania osadów podekarbonizacyjnych i pokoagulacyjnych z wykorzystaniem pras komorowych.

Wartość realizacji inwestycji w systemie „zaprojektuj i zbuduj” to blisko 1,27 mld zł netto – dodała firma SEEN Technologie.

Na podstawie: pap-mediaroom.pl

fot. Konsorcjum SEEN Technologie

Partner Portalu

Partner Portalu