Podpisane Porozumienie

Ministerstwo Środowiska jako Instytucja Pośrednicząca, zaś Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju jako Instytucja Zarządzająca – to główne zasady współpracy przy realizacji projektów w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej w zakresie wdrażania priorytetu II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Porozumienie w tej sprawie podpisano 19 listopada br.
 
mos
 
W ramach tego priorytetu realizowane będą inwestycje wodno-ściekowe, w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, ochrony przyrody i edukacji ekologicznej. Na mocy podpisanego Porozumienia, resort środowiska będzie odpowiedzialny za zadania związane z wdrażaniem Programu, w szczególności w zakresie identyfikowania i wyboru przedsięwzięć do dofinansowania, refundacji ze środków UE wydatków ponoszonych przez beneficjentów, kontroli realizowanych zadań, działań informacyjnych i promocyjnych. Ministerstwo Środowiska będzie wspierane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 
Na podstawie: www.mos.gov.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny