Pobudka!

Realizacja potężnego unijnego projektu pn. „Kompleksowa ochrona wód podziemnych aglomeracji kieleckiej” jest już na finiszu. Dlatego Wodociągi Kieleckie wystartowały z akcją pt. „Obudź się! Czas się włączyć”. Hasło jest adresowane do wszystkich tych, którzy mają okazję przyłączenia się do nowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, a jeszcze tego nie zrobiły.
 
kielce
 
W ramach przedsięwzięcia powstało w sumie 182 km nowej kanalizacji i 17 km wodociągu oraz rozbudowano i zmodernizowano oczyszczalnie ścieków w Sitkówce i Bartkowie. Jak podkreśla Henryk Milcarz, szef Wodociągów Kieleckich, Unia Europejska zgodziła się sfinansować 85% kosztów kwalifikowanych tej inwestycji, pod warunkiem uzyskania efektu ekologicznego. A jest nim m.in. „wpięcie” do nowej kanalizacji budynków zamieszkanych przez ponad 15 tys. osób, a do sieci wodociągowej – gospodarstw domowych, zasiedlanych przez ponad tysiąc osób. Aby sprostać tym wymaganiom, właściciele nieruchomości muszą najpierw dopełnić wszelkich formalności. Mają na to czas maksymalnie do 30 czerwca 2015 r.
 
Przez całe lata w wielu miejscowościach ludzie prosili o wodociąg, kanalizację. Wszyscy podpisywali deklaracje, że chcą się podłączyć. A teraz, kiedy sieć powstała, jakby zapał wygasł. Nie ma na co czekać, czas się włączyć – mówi prezes Wodociągów Kieleckich.
 

Partner Portalu

Partner Portalu