Pilotażowy system wykrywania skażeń środowiska morskiego

24 marca 2023 r. na terenie Morskiej Stacji Ratowniczej w Łebie odbyła się uroczystość przekazania pilotażowego systemu wykrywania skażeń środowiska morskiego dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. Zakup był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego „Rybactwo i morze 2014–2020”. O wydarzeniu poinformowało Ministerstwo Infrastruktury (MI) za pośrednictwem Polskiej Agencji Prasowej (PAP).

Co składa się na system wykrywania skażeń środowiska morskiego?

– Służba SAR jest odpowiedzialna za ratowanie życia na morzu oraz zwalczanie zanieczyszczeń środowiska morskiego. Uruchamiany pilotażowo system wykrywania skażeń środowiska morskiego ma za zadanie wzmocnić zdolności ratowników morskich w reagowaniu na różnego rodzaju incydenty związane z wystąpieniem zanieczyszczeń na wodach Morza Bałtyckiego – powiedział Grzegorz Witkowski, wiceminister infrastruktury.

Jak podało MI, w ramach przygotowania systemu zakupiono: 12 przenośnych analizatorów oleju w wodzie wraz z walizkami transportowymi i akcesoriami do wykonywania pomiarów stężenia olejów lżejszych niż woda. Zakupy objęły również 12 przenośnych detektorów wielogazowych MultiRAE Lite. Zostały one wyposażone w czujniki umożliwiające wykrywanie: lotnych związków organicznych, amoniaku, tlenku węgla, chloru i gazów palnych. W skład systemu weszło także pięć modemów radiowych RAELink 3, przeznaczonych do współpracy z czujnikiem MultiRAE lite. Zakupiono też cztery modemy radiowe RAELink Mesh do odbierania danych z czujnika MultiRAE z odległości do 3 km. Do tego doszedł zakup modułu do kalibracji czujników gazowych Auto RAE2 i 12 komputerów przenośnych. Nabyte zostały także urządzenia do odczytu i eksportu danych oraz urządzenia do magazynowania i archiwizowania danych zebranych przez czujniki.

Wykrywanie skażeń wody wzbogacone o wewnętrzne procedury

Ponadto – jak wskazało MI – opracowano także wewnętrzne procedury systemu wykrywania skażeń wody, systemu skażeń powietrza. Przygotowano również procedury w zakresie sposobu przekazywania danych do szeregu podmiotów. Mowa o morskich służbach ratowniczych krajów nadbałtyckich, administracji morskiej, Państwowej Straży Pożarnej i Marynarce Wojennej.

Projekt był realizowany przez Morską Służbę Poszukiwania i Ratownictwa w latach 2020-2023, a jego wartość to prawie 1,5 mln zł. Współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego wyniosło prawie 846 tys. zł.

Na podstawie pap-mediaroom.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny