Pierwsza śluza gotowa

Zakończyła się większość prac przy zabytkowej śluzie w Brdyujściu. Były one finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 
W ostatnich tygodniach umocniono dno rzeki i usunięto ścianki szczelne, które wstrzymywały dopływ wody do śluzy. Wyremontowano też most przebiegający nad śluzą. Natomiast pawilon maszynowni dostosowano do celów dydaktyczno-ekspozycyjnych. Obecnie trwają prace porządkowe i wykończeniowe.
 
 – To jedna z wielu inwestycji, które są szczególnie ważne dla Bydgoszczy. Bez sprawnych obiektów hydrotechnicznych nie byłoby mowy o skutecznej rewitalizacji Bydgoskiego Węzła Wodnego. Satysfakcję sprawia fakt, że te prace finansowane są ze środków centralnych – podkreśla Rafał Bruski, prezydent Bydgoszczy.
 
Zadanie jest częścią projektu pn. „Bydgoski Węzeł Wodny”. Jego celem jest rewitalizacja i modernizacja trzech obiektów hydrotechnicznych, zarządzanych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku: Śluzy Brdyujście, Śluzy Miejskiej nr 2 i Jazu Farnego. Wszystkie te obiekty były w złym stanie technicznym i wymagały gruntownego remontu. Planowany okres realizacji całości zadania to koniec 2015 r. Koszt wszystkich robót wyniósł ok. 24 mln zł.
 
Na podstawie: www.bydgoszcz.pl
Tags

Partner Portalu

Partner Portalu