Pieniądze dla Jedwabna

Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w obrębie miejscowości Małszewo (woj. warmińsko-mazurskie) oraz modernizacja hydroforni w Jedwabnie i istniejących kolektorów tłocznych – to zakładane efekty inwestycji, którą przeprowadzi gmina Jedwabno, dzięki unijnemu dofinansowaniu (1,8 mln zł). Projekt kosztuje blisko 2,8 mln zł, a przyznana dotacja pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Umowę podpisano 27 czerwca br. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Zakończenia realizacji przedsięwzięcia planuje się na koniec czerwca 2015 r.
 
Na podstawie: www.wfosigw.olsztyn.pl

Partner Portalu

Partner Portalu