Pięć nowych zbiorników

Pięć nowych zbiorników na deszczówkę

Gospodarowanie wodami to jedno z największych wyzwań współczesnego świata – zaznacza Urząd Miasta Olsztyna (UM) i dodaje, że dzięki ostatnim inwestycjom, które stanowi m.in. pięć nowych zbiorników, stolica Warmii i Mazur jest znacznie bezpieczniejsza w przypadku gwałtownych opadów.

Nie tylko pięć nowych zbiorników…

Obecność naturalnych i sztucznych zbiorników wodnych to nie tylko poprawa mikroklimatu miasta. To jednocześnie zapobieganie obniżaniu się poziomu wód oraz powstawaniu podtopień. W Olsztynie powstało pięć nowych zbiorników, jeden został przebudowany, a dwa kolejne są w trakcie realizacji – wylicza magistrat.

Dzięki temu będzie możliwa znaczna poprawa funkcjonowania kanalizacji deszczowej. Poza tym celem tych projektów jest zwiększenie ilości wody jaka w wypadku dużych opadów może być zatrzymana i później wykorzystana. Nowe zbiorniki pozwolą gromadzić nadwyżki wody, którą będzie można wykorzystać choćby do nawadniania zieleni – stwierdziła Halina Zaborowska-Boruch, wiceprezydent Olsztyna.

Pięć nowych zbiorników, a dwa z nich wyjątkowe

Dwa z nowych zbiorników są wyjątkowe – zaznacza olsztyński magistrat – tworzą bowiem przy okazji atrakcyjną przestrzeń parkową. To zbiornik u zbiegu ul. Bukowskiego-Antonowicza oraz ten zlokalizowany przy Sikorskiego-Paukszty.

Sądzę, że niedługo będzie to ulubione miejsce spacerów okolicznych mieszkańców. Wokół zbiorników zaplanowane zostały m.in. trasy spacerowe czy mała architektura, jak ławki, które pozwolą usiąść i odpocząć na łonie przyrody. Tym bardziej, że wokół nie zabraknie zieleni. Tylko przy tych dwóch zbiornikach posadzonych zostało ok. 170 drzew, ponad siedem tys. krzewów i mnóstwo innej roślinności – dodał Piotr Grzymowicz, prezydent miasta.

Jednym z priorytetów podczas przygotowywania inwestycji było wykorzystanie w jak największym stopniu naturalnych metod zagospodarowania, oczyszczania i odprowadzania wód opadowych – podkreśla UM. – Zależało nam na tworzeniu stref ekotonowych w postaci wierzbowisk, zlokalizowaniu zbiorników retencyjnych w miejscach naturalnych zagłębień i obniżeń terenowych, wykorzystanie umocnień brzegów w postaci kos – dodał Krzysztof Śmieciński, dyrektor Wydziału Inwestycji UM.

Gospodarowanie wodami opadowymi z dofinansowaniem

Projekty pn. „Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Olsztyna” oraz „Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Olsztyna” zostały dofinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2021. Łączna wartość obu projektów to ok. 77 mln zł, z czego 85% to dofinansowanie unijne – dodaje UM.

Na podstawie olsztyn.eu

fot. UM Olsztyna

reklama

reklama

reklama