Ostateczne rozliczenie

5 listopada br. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni otrzymało – z Funduszu Spójności – ostatnią część dofinansowania inwestycji pn. „Dolina Redy i Chylonki – zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków”, realizowanej w latach 2003-2010. Tym samym zamknięto rozliczenie całego projektu i rozpoczęto pięcioletni okres trwałości przedsięwzięcia.
 
Zadanie przeprowadzono w terminie i poniżej zaplanowanego budżetu. Dla przypomnienia, inwestycja pochłonęła 267,7 mln zł, a dofinansowanie Unii Europejskiej wyniosło 123,8 mln zł. Efekty rzeczowe projektu obejmują budowę 139 km sieci kanalizacji sanitarnej, 23 przepompowni ścieków, rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków „Dębogórze”, uszczelnienie 2,2 km kanału odprowadzającego ścieki oczyszczone do Zatoki Puckiej oraz budowę głębokowodnego kanału, odprowadzającego ścieki z oczyszczalni ścieków „Dębogórze” na odległość ok. 2,3 km w głąb Zatoki Puckiej na głębokość ponad 8 m oraz modernizację i renowację kanalizacji sanitarnej na łącznej długości 4 km.
 
Ponadto wybudowano 73 km sieci wodociągowej i stację uzdatniania wody Wielki Kack w Gdyni, oraz rozbudowano i przebudowano trzy istniejące stacje uzdatniania wody: Reda, Sieradzka i Wiczlino. Rozbudowano też ujęcie wody w Gościcinie.
 
Wszystkie zbudowane, rozbudowane lub zmodernizowane obiekty budowlane są eksploatowane zgodnie z założeniami i osiągają wszelkie zaplanowane parametry, a w szczególności zapewniają bardzo dobrą jakość wody oraz wysoką skuteczność oczyszczania ścieków.
 

Partner Portalu

Partner Portalu