ogrodu deszczowego

Zaproponowali rozbudowę ogrodu deszczowego – dostaną 10 tys. zł

Znani są zwycięzcy pierwszego Młodzieżowego Wodnego Okrągłego Stołu! Jury zdecydowało, że to Liceum Ogólnokształcące nr XIV we Wrocławiu otrzyma 10 tys. zł na realizację swojego pomysłu. Uczniowie zaproponowali rozbudowę ogrodu deszczowego na terenie swojej szkoły. Ale – jak zapewnia – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu (MPWiK) – nagród było więcej.

Młodzieżowy Wodny Okrągły Stół w Hydropolis

Zakończył się pierwszy Młodzieżowy Wodny Okrągły Stół w Hydropolis. W centrum wiedzy o wodzie uczniowie szkół średnich zaprezentowali swoje „zielone” projekty. To projekty, które – wg MPWiK – nie tylko korzystnie wpływają na najbliższe otoczenie. One także promują szacunek do wody i zrównoważony styl życia.

Do konkursu stanęły cztery szkoły. Liceum Ogólnokształcące nr XIV z projektem „KAPIBARA – zostań przewodnikiem po lokalnych hydroinicjatywach Czternastki”. Kolejne było Liceum Ogólnokształcące nr VI z pomysłem na „Modelową Oczyszczalnię Wody w Ogrodzie Edukacyjnym”. Natomiast Liceum Ogólnokształcące nr VII zaprezentowało temat „Hydroponika przyszłością upraw roślin”. Z kolei Zespół Szkół nr 3 wystartował z projektem „Nie marnuj – wykorzystuj”.

W pierwszej kolejności młodzież konsultowała swoje projekty z ekspertami z Rady Naukowej Hydropolis. Następnie zaprezentowali swoje inicjatywy, a później dyskutowali przy okrągłym stole o swoich pomysłach. Rozmawiano także o tym, jakie można podjąć działania, aby środowisko przyrodnicze było w lepszej kondycji. Rozważano też, jakie kroki mogą wykonać młodzi ludzie, aby bardziej zaangażować się w ochronę środowiska.

Uczniowie zaproponowali rozbudowę ogrodu deszczowego

– To niesamowita przyjemność poznać punkt widzenia młodych ludzi, którzy już teraz myślą o tym, jak ich najbliższe otoczenie będzie wyglądało za 50 a nawet 100 lat. Jestem niezwykle zbudowany świadomością wrocławskiej młodzieży. Wiedzą co trzeba naprawić, aby było im w tym świecie lepiej niż jest teraz – mówi Marcin Garcarz, wiceprezes MPWiK, do którego należy Hydropolis.

Zwycięski okazał się projekt Liceum Ogólnokształcące nr XIV we Wrocławiu. Jego uczniowie z klas 3c i 2b zaproponowali rozbudowę ogrodu deszczowego na terenie swojej szkoły. Zaplanowali również instalację zbiorników retencyjnych na deszczówkę oraz podjęcie współpracy z działkowcami. Młodzież planuje także warsztaty edukacyjne z uczniami z innych szkół. Dzięki temu chcą myślą ekologiczną zarazić kolejne młode osoby. Na realizację swojego pomysłu otrzymają 10 000 zł od gospodarza debaty.

– Ci ludzie, którzy mają dzisiaj kilkanaście lat, za lat 10 lub 20 będą decydować o losach świata. To oni będą kiedyś w rządzie, będą kierować wielkimi firmami. To oni będą decydować na co idą wielkie pieniądze. Jeśli dzisiaj zostaną zarażeni ideą, że na nas spoczywa odpowiedzialność za świat, to jest większa szansa, że będą czuli się odpowiedzialni za jego kondycję – mówi Magdalena Kachniewska, prof. SGH, przewodnicząca Rady Naukowej CEE Hydropolis i wiceprzewodnicząca jury.

Nagroda specjalna dla uczniów, którzy zaproponowali budowę i utrzymanie ogrodu deszczowego

Odpowiedzialność za przyszłość czuje też jeden ze zwycięzców dzisiejszego konkursu. – Podczas tworzenia tego projektu zastanawialiśmy, jak spopularyzować retencję wody, jak wykorzystać w pełni jej potencjał i jak wyjść z tą wiedza do innych ludzi – mówi Mikołaj Piekot z XIV LO we Wrocławiu.

Nagroda specjalna Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia (UM) trafiła w ręce uczniów z Zespołu Szkół nr 3. Zaproponowali oni budowę i utrzymanie ogrodu deszczowego na terenie placówki. Uczniowie otrzymają 10000 zł. Dzięki temu będą mogli zrealizować swój pomysł. – Nikt nie ma wątpliwości, że to my dorośli powinniśmy uczyć się od młodych, którzy mają specjalny rodzaj wrażliwości i to dziś było widać. Byli nie tylko świetnie przygotowani merytorycznie, ale też widziałem w nich wyraźną troską o planetę i chęć dzielenia się swoją wiedzą i pracą – zauważa Jarosław Delewski, dyrektor Departamentu Edukacji UM.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. Hydropolis

Partner Portalu

Partner Portalu