Ogród deszczowy w Lesznie

Ogród deszczowy w Lesznie

Ogród deszczowy w Lesznie został oddany do pełnego użytkowania, o czym na swojej stronie internetowej poinformował Urząd Miasta Leszna (UM).

Ogród deszczowy w Lesznie by chronić okoliczne nieruchomości przed zalewaniem

Leszczyński magistrat podkreśla, że zasadzone tam rośliny nie są przypadkowe. – Ich korzenie lub kłącza pomagają w oczyszczaniu wody z zanieczyszczeń zmytych z utwardzonych powierzchni. Są to rośliny tzw. fitoremediacyjne, które są również bardzo ozdobne. Zastosowano tutaj tojeść kropkowaną, firletkę chalcedońską, kosaćca syberyjskiego, turzyce. Wszystkie pobierają i gromadzą wilgoć i wsączają wody opadowe do wód gruntowych – powiedziała Natalia Grobelna, koordynator zieleni miejskiej w Lesznie.

Ogród deszczowy w Lesznie

Jak zaznacza UM, powierzchnia zielona stanowi 80% całego zagospodarowanego terenu, a z daleka dobrze widoczna jest przestrzeń wypełniona kamieniami. Kamieniami wyłożono bowiem miejsca, które mają gromadzić wodę. Magistrat dodaje, że aby umożliwić retencjonowanie wody teren wyprofilowano, pogłębiono nieckę i rów wzdłuż ulicy, a także ułożono warstwę drenażu. Zadaniem przestrzeni wypełnionych kamieniem jest przejmowanie wody opadowej z przyległych terenów, co ma chronić okoliczne nieruchomości przed zalewaniem w czasie deszczu. Według przyjętej koncepcji woda opadowa będzie w niecce maksymalnie kilka tygodni w całym roku. Poza tymi okresami po kamieniach będzie można swobodnie chodzić.

Ogród deszczowy w Lesznie bez typowych alejek spacerowych i z funkcją ekoedukacyjnej

Magistrat podkreśla, że ogród deszczowy w Lesznie nie ma typowych ścieżek spacerowych, a wynika to z tego, że najważniejszym zadaniem tej przestrzeni jest gromadzenie wody. Stąd też w ogrodzie nie przewidziano typowych alejek spacerowych, by nie zmniejszać powierzchni zarezerwowanej dla roślin, które mają ograniczać spływ wody opadowej i ją gromadzić.

Ogród deszczowy w Lesznie został wyposażony także w drewniane meble miejskie, czyli okrągłe podesty, na których można przysiąść albo po nich przejść. Można je także wykorzystać do celów ekoedukacyjnych i przeprowadzić z dziećmi lekcję o proekologicznym kształtowaniu przestrzeni miejskich.

Ogród deszczowy w Lesznie

Przy okazji magistrat wskazuje, że wzdłuż, przebiegającej przy ogrodzie, ul. 17 stycznia znajdują się niedawno zagospodarowane pasy zieleni, które mają pełnić funkcję zieleni izolacyjnej, która ma także gromadzić wodę opadową. Pas kamieni od krawężnika drogi ma przechwytywać wody opadowe i poprzez infiltrację nawadniać roślinność. Zagospodarowanie terenu współfinansowane jest z projektu „Zielone Leszno – odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie” – dodaje UM.

Na podstawie leszno.pl

fot. sozosfera.pl

reklama

 

reklama