Ograniczyć picie wody butelkowanej

Ograniczyć spożycie wody butelkowanej

Parlament Europejski (PE) poinformował, że europosłowie przyjęli plany mające na celu zwiększenie zaufania konsumentów do picia wody z sieci wodociągowej.

W ich opinii jest ona znacznie tańsza, a korzystanie z niej ma mniejsze negatywne oddziaływanie na środowisko przyrodnicze niż picie wody butelkowanej.

Nowe normy zachętą do picia wody z sieci

Nowe przepisy mają zmniejszyć maksymalne limity niektórych zanieczyszczeń, takich jak ołów (zmniejszony o połowę), substancje polifluoroalkilowe (PFAS), szkodliwe bakterie oraz substancje zaburzające gospodarkę hormonalną w wodzie. Przepisami tymi mają zostać także ustanowione paramenty monitorowania mikrodrobin plastiku.

Według PE, państwa członkowskie powinny także podjąć działania mające na celu zapewnienie powszechnego dostępu do czystej wody oraz poprawę dostępu do wody w miastach i miejscach publicznych. Miałoby to zostać osiągnięte poprzez takie działania jak stawianie fontann wody pitnej, tam gdzie jest to technicznie możliwe i użyteczne. Posłowie opowiadają się również za oferowaniem wody kranowej za darmo, lub za niewielką opłatą eksploatacyjną, w restauracjach, jadłodajniach i przy dostarczaniu usług cateringowych.

Right2Water

Zgodnie z rezolucją przyjętą już przez PE, dotyczącą inicjatywy obywatelskiej Right2Water, posłowie ponownie domagają się, aby państwa członkowskie skoncentrowały się również na potrzebach słabszych grup społecznych w zakresie dostępu do wody – podkreśla PE. Państwa powinny identyfikować ludzi nieposiadających dostępu do wody, włączając w to słabsze i zmarginalizowane grupy społeczne, a następnie ocenić sposoby poprawy sytuacji. Osoby takie powinny również otrzymać jasne informacje, jak podłączyć się do sieci wodociągowej lub o alternatywnych sposobach dostępu do wody.

Sposób, w jaki korzystamy z wody określi przyszłość ludzkości. Jasne jest, że każdy powinien mieć dostęp do czystej i dobrej jakości wody, a my powinniśmy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby była ona jak najbardziej przystępna cenowo dla wszystkich – powiedział Michel Dantin, europoseł odpowiedzialny za przygotowanie sprawozdania w tej sprawie. Sprawozdanie przyjęto 300 głosami wobec 98 przeciwnych i przy 274 głosach wstrzymujących się.

Mniejsze spożycie wody butelkowanej – mniej plastikowych odpadów

Plany dotyczące wprowadzenia nowych przepisów mają na celu zwiększenie zaufania obywateli do dostarczanej im wody oraz upowszechnienie picia wody z kranu. Miałoby się przyczynić m.in. do zmniejszenia zużycia tworzyw sztucznych i ilości generowanych odpadów.

Parlament Europejski wskazuje przy okazji, że według Komisji Europejskiej niższe zużycie wody butelkowanej mogłoby pomóc gospodarstwom domowym w Unii Europejskiej zaoszczędzić ponad 600 mln euro rocznie. Jeżeli zaufanie do wody z kranu wzrośnie, przyczyni się to również do zmniejszenia ilości generowanych odpadów plastikowych, powstających po wypiciu wody butelkowanej, a tym samym do ograniczenia zanieczyszczenia mórz i oceanów.

Na podstawie www.europarl.europa.eu

fot. sozosfera.pl

reklama

reklama

reklama

reklama