wody gruntowe zanieczyszczone PFAS

Oczyszczą wody gruntowe zanieczyszczone PFAS

Technologia nanoremediacji zostanie zastosowana w lokalizacjach Jervis Bay Range Facility i Marine Park w celu oczyszczania wód gruntowych zanieczyszczonych perfluorowanymi substancjami alkilowanymi (PFAS). Czy dzięki zastosowaniu wspomnianej metody Australijczycy oczyszczą wody gruntowe zanieczyszczone PFAS?

Technologią nanoremediacji oczyszczą wody gruntowe zanieczyszczone PFAS

Według zapewnień firmy Photon Water, wchodzącej w skład grupy Photon Energy, technologia, która ma zostać zastosowana wykazuje skuteczność w rozkładaniu PFAS w wodach gruntowych i obejmuje oczekujące na opatentowanie programy chemiczne, zastosowanie energii oraz systemy kontroli. Spółka zawarła z Ministerstwem Obrony Australii umowę dotyczącą rozpoczęcia fazy próbnej programu usuwania PFAS ze środowiska. Program ten ma na celu zademonstrowanie technologii usuwania PFAS z wód gruntowych bez konieczności pompowania, przemieszczania gruntu ani procesów utylizacji.

Firma Photon Water podkreśla, że osiągnęła znaczące postępy w badaniach i rozwoju własnej technologii nanoremediacji, która wykazuje skuteczność w rozkładaniu PFAS w wodach gruntowych i obejmuje oczekujące na opatentowanie programy chemiczne, zastosowanie energii oraz systemy kontroli.

Strategia Photon Water zakłada dostarczanie wydajnych i opłacalnych rozwiązań w celu usunięcia PFAS ze środowiska. Usuwanie PFAS za pomocą remediacji metodą in-situ jest unikalne w skali światowej a współpraca z australijskim Ministerstwem Obrony ma na celu zademonstrowanie i zweryfikowanie tej technologii, wsparcie społeczności i dostarczenie przyjaznego dla środowiska i gotowego do zastosowania komercyjnie rozwiązania – skomentował Ian Phillipps, dyrektor generalny Photon Water Australia.

Zanim oczyszczą wody gruntowe zanieczyszczone PFAS dokonano analizy szeregu czynników

Australijskie Ministerstwo Obrony i Photon Water dokonały analizy czynników hydrogeologii, właściwości gleby, a także poziomów zanieczyszczenia w wielu skażonych lokalizacjach. Lokalizacje Jervis Bay Range Facility i Marine Park wybrano jako najbardziej odpowiednie miejsca dla wdrożenia technologii nano-remediacji Photon Water.

Nanoremediacja to wiodąca technologia, która wpisuje się w naszą wizję dostarczania czystej energii i wody dla każdego człowieka. Z powodzeniem wykorzystaliśmy tę technologię w Europie do oczyszczania miejsc dotkniętych związkami zawierającymi chlor, a wyniki testów rozkładania PFAS są bardzo obiecujące. Celem tego projektu jest udowodnienie skuteczności i korzyści z wykorzystania nanoremediacji metodą in-situ w celu usunięcia zanieczyszczenia PFAS ze środowiska. Cieszymy się ze współpracy z Departamentem Obrony w ramach rozwiązywania tego problemu – powiedział Michael Gartner, dyrektor zarządzający Photon Energy Australia.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. Photon Water

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner merytoryczny