„Oczko” dla ochrony wód

W efekcie przeprowadzonej oceny merytorycznej wniosków złożonych do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach dofinansowania inwestycji dotyczących ochrony wód wyłoniono 21 projektów.
 
Na posiedzeniu Zarządu WFOŚiGW, które odbyło się 2 lipca br., przyjęto listę przedsięwzięć kwalifikujących się do uzyskania wsparcia. Została ona podzielona na listę podstawową, na której znalazło się 17 zadań o łącznej wnioskowanej kwocie pożyczki 55,8 mln zł, oraz listę rezerwową, z czterema inwestycjami na sumę pożyczki 15,9 mln zł. Te ostatnie uzyskają dofinansowanie w 2014 r. z chwilą zwolnienia bądź uruchomienia dodatkowych środków na ten cel.
 
Oceny merytorycznej dokonano w oparciu o kryteria stanu przygotowania projektu, osiągnięcia standardów Unii Europejskiej oraz zintegrowanej efektywności ekologicznej, ekonomicznej i społecznej.
 
Na podstawie: www.wfosigw.katowice.pl

Partner Portalu

Partner Portalu