Obwałowanie gotowe!

„Pięczkowo, obwałowanie prawostronne rzeki Warty, gmina Krzykosy, powiat Środa Wielkopolska” – pod taką nazwą zbudowano dalszy odcinek obwałowania Warty, którego uroczyste otwarcie odbyło się 13 listopada br.
 
Celem inwestycji była poprawa zabezpieczenia prawobrzeżnej doliny Warty przed zalewaniem. Modernizacja ta obejmowała pracę na wałach o długości 1,7 km. Przeprowadzone czynności polegały m.in. na wycince drzew i krzewów kolidujących z projektowaną odbudową, dogęszczeniu górnej części wału i przebudowie trzech przejazdów wałowych.
 
wały
 
Projekt finansowany był ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Udział Unii Europejskiej wyniósł 75%. Pozostałą część pokryły fundusze z budżetu państwa. Łącznie wydano na ten cel blisko 3,3 mln zł.
 
Przekazane do eksploatacji obwałowanie zwiększy stabilność wałów, dzięki czemu będą one odporniejsze na uszkodzenia, w tym na działania bobrów, oraz przerwanie przez wody powodziowe. Zmniejszy się też filtracja wód pod wałem.
 
Na podstawie: http://wzmiuw.pl
Tags

Partner Portalu

Partner Portalu