O zawartości najnowszego wydania

O zawartości najnowszego wydania czasopisma „Technologia Wody”

Od kilkunastu dni dostępne jest najnowsze wydanie czasopisma „Technologia Wody”. Tradycyjnie piszemy po krótce o zawartości najnowszego wydania.

Kilka zdań o zawartości najnowszego wydania

„Bieżące wydanie Technologii Wody otwiera artykuł dotyczący wykorzystania nanotechnologii i nanomateriałów w uzdatnianiu wody do picia (s. 4), stanowiący początek cyklu, którego autorem jest współpracujący z nami niemal od początku, prof. dr hab. inż. Michał Bodzek” – napisała we „wstępniaku” do kolejnego wydania tego czasopisma Magdalena Seidel-Przywecka i dodała, że „Inny cykl artykułów dotyczących zaopatrzenia w wodę, powstaje pod kierunkiem dr hab. inż. Joanny Jeż-Walkowiak, a będzie dotyczył stabilności chemicznej wody na poszczególnych etapach jej uzdatniania. Pierwsza część jest poświęcona korozyjności wody uzdatnianej (s. 12), a autorką jest doktorantka – mgr inż. Aleksandra Makała”.

O zawartości najnowszego wydania, czyli co widać w spisie treści?

A pełna informacja o zawartości najnowszego wydania „Technologii Wody” zawarta jest w spisie treści, który prezentujemy poniżej:

O zawartości najnowszego wydania

Zaopatrzenie w wodę

 • Możliwości wykorzystania nanotechnologii i nanomateriałów w procesach uzdatniania wody i oczyszczania ścieków. Część I: Adsorpcja – Michał Bodzek;
 • Stabilność chemiczna wody na etapach jej uzdatniania ze szczególnym uwzględnieniem infiltracji. Część 1 – Aleksandra Makała;
 • Możliwości wykorzystania spektroskopii fotoelektronów w analizie jakości środowiska wodnego – Jacek Ryl, Tadeusz Ossowski, Maria Elektorowicz, Elżbieta Niemirycz;
 • Analiza wybranych metod oceny energetycznej systemów zaopatrzenia w wodę – Jędrzej Bylka, Dawid Zamożniewicz;
 • Konferencja „Wastewater, Water and Resource Recovery”;
 • Nierównomierność godzinowa rozbioru wody w wybranych budynkach wielolokalowych – Martyna Świętochowska;

Gospodarka wodna

 • Jeziora Mazurskie – problem zanieczyszczenia – Dobrochna Ginter-Kramarczyk, Izabela Kruszelnicka, Michał Michałkiewicz;
 • Wody powierzchniowe Polski i ich jakość – Zofia Kiersnowska, Michał Michałkiewicz, Izabela Kruszelnicka, Dobrochna Ginter-Kramarczyk, Ewelina Lemiech-Mirowska;
 • Zacznijmy wreszcie walczyć ze stepowieniem Wielkopolski – Roman Wojtkowiak;
 • Gospodarka odpadami farmaceutycznymi w basenie Morza Bałtyckiego wymaga działań naprawczych – Marlena Szumska, Aleksandra Bogusz.

Bezpieczeństwo zdrowotne wody

 • Horyzont Europa: Zdrowy ocean, morza, wody przybrzeżne i śródlądowe – Klara Ramm
 • Prawo do wody w świetle nowej DWD – Izabela Zimoch, Barbara Mulik

Zagadnienia prawne i ekonomiczne

 • Czy po ponad dwóch latach funkcjonowania regulatora rynku wodociągowo-kanalizacyjnego Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie mamy już uregulowany rynek? – Bożena Rusinek

Aktualności

 • Druga edycja studiów podyplomowych Systemy Bezpieczeństwa Zaopatrzenia w Wodę to okazja dla Ciebie – rekrutacja elektroniczna trwa;
 • Konferencja „Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody – WODA 2020”;
 • Modernizacja technologii uzdatniania wody wodociągowej dla Miasta Tarnobrzega, w ramach realizacji zadania „Budowa instalacji sorpcji i biodegradacji w powiązaniu technologicznym Stacji Uzdatniania Wody”.

Zainteresowane osoby więcej informacji znajdą na stronie internetowej Wydawnictwa Seidel-Przywecki.

reklama

reklama

reklama