O zagrożeniach ujęcia wody w Mosinie

Zaopatrzenie mieszkańców w wodę to jedno z podstawowych zadań, jakie spoczywa na władzach samorządowych i któremu sprostać muszą przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne. Wielką rolę, w dostarczaniu lokalnej społeczności dobrej jakościowo wody, odgrywa właściwa eksploatacja ujęć wody i zabezpieczenie tego typu obiektów.

Temu właśnie tematowi, w odniesieniu do zlokalizowanego pod Poznaniem ujęcia wody, poświęcona będzie Konferencja pt. „Zagrożenia dla ujęcia wody w Mosinie”, zorganizowana w ramach V Wielkopolskich Dni Wody. Odbędzie się ona 18 maja br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Poznaniu (przy ul. Słowackiego 8).

ochrona ujęcia wody

W aglomeracji poznańskiej od pewnego czasu toczy się debata nt. zapewnienia trwałości ujęcia wody zlokalizowanego na terenie gminy Mosina. Stąd też Agencja Informacji i Ochrony Środowiska wraz z Wellington Eco i Starostwem Powiatowym w Poznaniu zaprosiła do udziału w Konferencji samorządowców z wielkopolskich gmin, specjalistów z dziedziny gospodarki wodnej i przedstawicieli przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych.

W programie wydarzenia przewidziano szereg wystąpień merytorycznych związanych funkcjonowaniem ujęcia wody i jego ochroną oraz z planowaniem przestrzennym, a zwieńczeniem wydarzenia ma być dyskusja z udziałem prelegentów.

Udział w Konferencji jest bezpłatny, a na zgłoszenia organizatorzy czekają do 16 maja br.

Więcej informacji na www.eko-pr.pl

Partner Portalu

Partner Portalu