Nie tylko o wodzie

Interesująca lektura nie tylko o wodzie

Szereg informacji opisujących wydarzenia branżowe otwiera ostatnie w tym roku wydanie dwumiesięcznika Wydawnictwa Seidel-Przywecki – „Technologia Wody”.

Nie tylko o wodzie, czyli „Technologia Wody”

W dziale „Nauka i technika” zamieszczono 10 artykułów. Autorami pierwszego z nich, pt. „Korzyści i konsekwencje budowy największego sztucznego zbiornika świata”, są Wojciech Dąbrowski i Kong Shifeng. Druga publikacja nosi tytuł „Charakterystyka wód popłucznych z filtrów do odżelaziania i odmanganiania wód podziemnych i sposoby ich oczyszczania”. Został on napisany przez Małgorzatę Komorowską-Kaufman i Iwonę Lasocką-Gomułę. W tej rubryce czytelnicy znajdą także artykuł pt. „Zmodyfikowana metoda doboru średnic przewodów w wieloobwodowych sieciach wodociągowych”. Został on napisany przez Andrzeja Pawlaka, Mieczysława Łuźniaka i Andrzeja Kotowskiego.

„Oczyszczanie wody powierzchniowej w procesie koagulacji z zastosowaniem chlorków poliglinu”, to kolejna publikacja w tej części wydania. Autorką jest Lidia Dąbrowska. Następny materiał to tekst Krzysztofa Wilmańskiego i Jarosława Jelskiego pt. „Usuwanie naturalnej materii organicznej z wody podziemnej metodą wymiany jonowej”.

Nie tylko o wodzie

W tej rubryce czytelnicy znajdą również tekst pt. „Eksperymentalne wyznaczenie współczynników miejscowych strat ciśnienia w kolanach instalacyjnych 90° z polipropylenu”, którego autorem jest Paweł Grajper.

Interesująco brzmi także tytuł artykułu przygotowanego przez Bartosza Wanota i Martę Domagałę – „Zanieczyszczenia wody niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ)”. Z kolei „Mikrobiologia ścieków” to tekst napisany przez Michała Michałkiewicza.

Uwagę czytelników mogą także zwrócić dwa teksty: „Bisfenol A – występowanie w ściekach, zagrożenia dla środowiska i metody usuwania” (Magdalena Zielińska, Agnieszka Cydzik-Kwiatkowska, Katarzyna Bernat, Katarzyna Bułkowska i Irena Wojnowska-Baryła) oraz „Frakcje ChZT a charakterystyka ścieków komunalnych” (Sylwia Myszograj, Ewelina Płuciennik-Koropczuk).

Następny tekst został opublikowany w dziale „Bezpieczeństwo zdrowotne wody”. Jest to tekst pt. „Monitoring jakości wody na pływalniach – mikrobiologia”, którego autorami są Zofia Kiersnowska, Izabela Kruszelnicka, Dobrochna Ginter-Kramarczyk i Michał Michałkiewicz.

Wydanie zawiera także dwa artykuły opublikowane w dziale „Zagadnienia prawne i ekonomiczne”. Jednym z nich jest tekst pt. „Jakie zmiany w polskim prawodawstwie wymusi nowa dyrektywa w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi”. Autorkami są Izabela Zimoch i Barbara Mulik. Drugi z nich został napisany przez Bożenę Rusinek i nosi tytuł „Najnowsze problemy związane z gospodarką wodno-ściekową będące przedmiotem działań organów administracji i sądów”.

Więcej informacji na temat tego numeru czasopisma znaleźć można na stronie internetowej wydawcy – Wydawnictwa Seidel-Przywecki.

fot. sozosfera.pl

reklama

reklama

 

reklama