O wodzie

O wodzie, czyli „najważniejszym skarbie ludzkości”

„Kiedy zamykamy to wydanie Technologii Wody, od miesiąca na Warszawę nie spadła kropla deszczu. Uświadomiliśmy sobie, że mamy receptę na dziesiątki sposobów wykorzystywania wody i ponownego przywracania jej środowisku, ale nie potrafimy wyprodukować jej więcej. A bez wody w dużych ilościach, po prostu nie ma życia. Uczmy się więc wytrwale dbać o to, co mamy. I cieszmy się, że to właśnie my zajmujemy się najważniejszym skarbem ludzkości.” – takie słowa adresuje do czytelników na wstępie najnowszego wydania dwumiesięcznika „Technologia Wody” redaktor naczelna – Magdalena Seidel-Przywecka.

O wodzie – najnowsze wydanie czasopisma „Technologia Wody”

A co można znaleźć wewnątrz numeru? Rubryka „Zaopatrzenie w wodę” zawiera kilka tekstów. Pierwszy z nich to artykuł pt. „Badania technologiczne złóż keramzytowych w uzdatnianiu wód podziemnych”, którego autorami są Łukasz Weber i Michalina Jędraszak. Drugi z tekstów nosi intrygujący tytuł: „Mikroboty do roboty”, a został on napisany przez Łukasza Zyskowskiego.

„Koagulacja wody w praktyce na przykładzie doświadczeń w Zakładzie Uzdatniania Wody >>Wisłok<< w Iskrzyni – taki tytuł nosi natomiast tekst, którego autorem jest Adam Turek. Z kolei Łukasz Wołoszyn napisał artykuł zatytułowany „Proline Promag W – specjalistyczny pomiar przepływu w gospodarce wodno-ściekowej”. Rubrykę zamyka publikacja pt. „Nowoczesne przepływomierze elektromagnetyczne ABB dla branży wod-kan”.

Technologia Wody

Kolejny dział – „Hydrogeologia” – zawiera tylko jeden tekst. To artykuł, którego autorami są Józef Górski, Krzysztof Dragon i Roksana Kruć. Publikacja nosi tytuł: „Wpływ infiltracji brzegowej na przekształcenie środowiska hydrogeochemicznego warstwy wodonośnej na przykładzie ujęcia Mosina-Krajkowo”.

Coraz więcej uwagi w zarządzaniu systemami osadniczymi i towarzyszącą im infrastrukturą zwraca się na wody opadowe. Między innymi temu tematowi w tym wydaniu dedykowany jest artykuł pt. „Współczesne standardy obliczeń hydraulicznych kanałów ściekowych i deszczowych”. Został on przygotowany przez zespół autorski w składzie: Andrzej Kotowski, Bartosz Kaźmierczak, Monika Nowakowska i Katarzyna Wartalska.

Również dział „Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków” obejmuje jedną publikację. To artykuł Szymona Piekara pt. „Systemy kanalizacyjne z żeliwa sferoidalnego”. Jeśli chodzi o liczbę tekstów podobnie jest w dziale „Bezpieczeństwo zdrowotne wody”. Zawiera on tekst pt. „Antybiotyki w wodach – źródła zanieczyszczeń, degradacja antybiotyków”. Publikacja została przygotowana przez Bartosza Wanota i Martę Domagałę.

Wodna tematyka a zagadnienia prawno-ekonomiczne

Wydanie zamyka rubryka „Zagadnienia prawne i ekonomiczne”, która obejmuje cztery artykuły. Pierwszy z nich – „Badanie regulacji i taryf usług wodnych i kanalizacyjnych w Polsce oraz wybranych państwach Europy” – napisał Antoni Sikoń. Autorem kolejnej publikacji z tej rubryki jest Michał Michałkiewicz. Szuka on w swoim tekście odpowiedzi na pytanie: „Czy polskie przepisy dają gwarancję bezpiecznej wody?”. „Deklarowana innowacyjność czy potwierdzona skuteczność?” – rozważania na ten temat podejmuje natomiast Izabela Ratman-Kłosińska. Ostatnią publikacją tego działu, wieńczącą całe wydanie, jest tekst pt. „Co w wodzie piszczy?”, którego autorem jest Bożena Rusinek.

Po takim zasygnalizowaniu tematyki podjętej w kolejnym wydaniu czasopisma nie pozostaje nam nic innego, jak tylko życzyć owocnej lektury!

Więcej informacji na internetowej stronie Wydawnictwa Seidel-Przywecki.

reklama

reklama

reklama

reklama