O Wiśle nad Wisłą

24 listopada br. Urząd m.st. Warszawy ogłosił konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej na pawilon edukacyjny Life+, zlokalizowany na Golędzinowie. Jego głównym zadaniem ma być przybliżenie warszawiakom wiedzy na temat ekosystemu Wisły.
Oferta edukacyjna ma być adresowana przede wszystkim do grup zorganizowanych, jednakże pawilon będzie otwarty również dla indywidualnych zwiedzających. Obok obiektu, zgodnie z planem, ma powstać także polana rekreacyjna, przeznaczona m.in. do prowadzenia zajęć w terenie. Głównym celem przedsięwzięcia jest prowadzenie edukacji o Wiśle nad Wisłą, z zachowaniem terenów cennych przyrodniczo.
 
– Pawilon Life+ na praskim brzegu Wisły będzie pełnił funkcję nie tylko punktu szkolnej edukacji przyrodniczej, ale również miejsca integracji pokoleń. Atrakcyjne położenie pawilonu powinno sprzyjać m.in. rodzinnym spacerom ornitologicznym – powiedziała Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent Warszawy.
 
Pawilon ma zostać zrealizowany w ramach projektu LIFE+ „Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Dolin Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej”. Celem tej  inwestycji jest stworzenie spójnie zagospodarowanej przestrzeni, która będzie ze sobą łączyć funkcje edukacyjne i rekreacyjne. Preferowane będą projekty o wysokich walorach estetycznych, przy równoczesnym uwzględnieniu rozwiązań proekologicznych i przyjaznych środowisku.
 
Konkurs jest wspólną inicjatywą Miasta oraz Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich.
 
Na podstawie: www.um.warszawa.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu