Nowy zbiornik

Nowy zbiornik wody pitnej w Rzeszowie

Nowy zbiornik o pojemności 15 tys. m3 powstaje na osiedlu Pobitno w stolicy woj. podkarpackiego. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie (MPWiK) będzie tam magazynować zapasy wody pitnej, a sam zbiornik będzie wyposażony w instalację fotowoltaiczną. Poinformował o tym Urząd Miasta Rzeszowa (UM).

Nowy zbiornik o pojemności 15 tys. m3

Nowy zbiornik, który powstaje przy ulicy Morgowej na osiedlu Pobitno będzie miał 15 tys. m3 pojemności. – I będzie w nim magazynowany zapas wody pitnej – mówi Grzegorz Liszcz, zastępca kierownika Działu Inwestycji, Remontów i Zaopatrzenia MPWiK. Inwestycję MPWiK wartą ponad 23,8 mln zł wykonuje spółka Inżyniera Rzeszów.

Obecnie MPWiK ma na terenie Rzeszowa 18 zbiorników do magazynowania wody pitnej o łącznej pojemności 38,6 tys. m3. Po oddaniu do użytku nowego zbiornika pojemność rzeszowskich magazynów wody wzrośnie do 53,6 tys. m3.

Poprawa zabezpieczenia w wodę

Magistrat zaznacza, że Rzeszów korzysta z ujęcia wody z Wisłoka o łącznej wydajności 84 tys. m3 na dobę, a zapotrzebowanie na wodę pitną w Rzeszowie jest szacowane na ok. 30 tys. m3 na dobę. W przypadku awarii dotychczas wykorzystywane zbiorniki wody czystej zapewniają zaopatrzenie w wodę na ok. 1,3 doby. Po oddaniu zbiornika na osiedlu Pobitno czas na jaki miasto będzie zabezpieczone w wodę znacznie wzrośnie – podkreśla UM.

Nowy zbiornik będzie miał okrągły kształt, będzie zagłębiony na około 2,4 metra. Jego wewnętrzna średnica to ponad 53 metry, maksymalna głębokość blisko 8,5 metra. Ściany zewnętrzne o grubości 55 cm będą wyrastać ponad teren na wysokość 7,62 metra. Zbiornik będzie podzielony żelbetową ścianą wewnętrzną na dwie komory wodne przykryte żelbetowym stropem o grubości 25 cm – opisuje Grzegorz Liszcz.

Nowy zbiornik podłączony będzie do kanalizacji deszczowej, na wypadek awarii

Doprowadzenie i odprowadzenie wody ze zbiorników, odbywać się będzie poprzez dwa rurociągi o średnicach 300 i 600 milimetrów włączone do istniejących sieci wodociągowych. Będą doprowadzone do komory zasuw. Tam rozdzielany będzie dopływ i odpływ wody na poszczególne zbiorniki wody pitnej. Z komory zasuw będzie również doprowadzona woda do części socjalnej – wyjaśnia przedstawiciel MPWiK.

Obiekt będzie połączony także z siecią kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ul. Kurpiowskiej oraz al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego. To zapewni nie tylko odprowadzanie wody deszczowej, ale także – przypadku awarii – umożliwi spuszczenie wody ze zbiorników – podaje UM.

Nowy zbiornik i cała jego infrastruktura będą podłączone do sieci gazowej oraz oświetlone i skomunikowane.

Nowy zbiornik zasili instalacja fotowoltaiczna

Zasilanie obiektów w energię elektryczną przewidziano z zewnętrznej sieci energetycznej. Jednak już planowane jest ułożenie kanalizacji teletechnicznej dla instalacji fotowoltaicznej – zaznaczają miejscy urzędnicy.

Zbiornik zostanie wyposażony w instalację fotowoltaiczną o łącznej mocy nieprzekraczającej 25,76 kWp. Instalacja będzie połączona z instalacją elektryczną obiektu. Fotowoltaikę stanowić będą m.in. moduły fotowoltaiczne umieszczone na elewacji, falowniki, rozdzielnice fotowoltaiczne prądu stałego i prądu zmiennego oraz trasy kablowe. Oczywiście także odpowiednie okablowanie i system zarządzania energią. W projektowanej instalacji, moduły fotowoltaiczne umieszczone na elewacji wykonane zostaną z krzemowych ogniw monokrystalicznych. Na elewacji budynku zamontowane zostaną bezramkowe moduły wykonane w technologii szkło-szkło, wykorzystujące krzemowe, monokrystaliczne ogniwa fotowoltaiczne. Moduły będą montowane w układzie fasady wentylowanej – tłumaczy Grzegorz Liszcz.

Prace przy budowie nowego zbiornika już się rozpoczęły, a zakończenie jest planowane na 19 sierpnia 2022 r.

Na podstawie nadesłanej informacji

rys. UM Rzeszowa/MPWiK w Rzeszowie

reklama

reklama

 

reklama