nowy zbiornik retencyjny
default

W Szczecinie powstaje nowy zbiornik retencyjny

W rejonie ulicy Ostoi-Zagórskiego w stolicy województwa zachodniopomorskiego realizowana jest ważna inwestycja. Tym przedsięwzięciem – jak tłumaczy Urząd Miasta Szczecin (UM) – jest nowy zbiornik retencyjny i prowadząca do niego infrastruktura drogowa.

Nowy zbiornik retencyjny – montaż rur i studni

Roboty budowlane skupiają się na pracach ziemnych i sanitarnych – wskazał pod koniec sierpnia br. szczeciński magistrat. Po rozebraniu starej nawierzchni drogowej, wytyczona została trasa nowej kanalizacji deszczowej. Aktualnie prowadzony jest montaż betonowych rur oraz studni. Wykonawca prowadzi również na bieżąco rozpoznanie saperskie – zaznaczył UM.

Zadanie obejmuje m.in.: budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z budową ziemnego zbiornika retencyjnego otwartego z groblą ziemną. Elementem przedsięwzięcia jest także kształtowanie koryta wraz z umocnieniem skarp i dna cieku „Struga Sienniczka”. Na inwestycję składa się również budowa dróg dojazdowych z płyt betonowych. Zaplanowano również budowę oświetlenia oraz zagospodarowanie zieleni.

Budowa nowego zbiornika retencyjnego powiązana jest z planowaną przez Miasto budową III etapu Trasy Północnej. Jest także skorelowana z modernizacją układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie.

Koszt prac to ponad 15,7 mln zł brutto. Nadzór nad realizacją inwestycji, efektem której ma być nowy zbiornik retencyjny sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie.

fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie

Partner Portalu

Partner Portalu