Nowy zbiornik retencyjny

Nowy zbiornik retencyjny w Warszawie

Nowy zbiornik retencyjny w Warszawie będzie miał pojemność ponad 20 basenów olimpijskich. To część wielkiej inwestycji, która nie tylko poprawi system zbierania i oczyszczania ścieków, ale zapobiegnie też zalewaniu ulic podczas gwałtownych deszczy – zaznacza Urząd m.st. Warszawy (UM) i dodaje, że właśnie trwają odbiory techniczne tej inwestycji.

Nowy zbiornik retencyjny w Warszawie za 91 mln zł

Budowa zbiornika retencyjnego o pojemności 80 tys. m³ i wysokości do 10 m rozpoczęła się w pierwszej połowie 2017 r., a aktualnie trwają odbiory. Koszt budowy obiektu wyniósł 91 mln zł. Główną funkcją zbiornika będzie gromadzenie nadmiaru wód opadowych dopływających do oczyszczalni w trakcie intensywnych opadów – tłumaczy UM.

Niestety, żyjemy w dobie katastrofy klimatycznej: ciągłe zmiany pogody, raz mamy susze, raz ulewne deszcze. W związku z tym potrzebujemy inwestycji takich jak ta tutaj, w Warszawie. To jedna z większych tego typu inwestycji w Europie. Kosztuje 100 mln zł. Trwają odbiory, zbiornik jest testowany – powiedział Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, podczas prezentacji nowego zbiornika.

Nowy zbiornik retencyjny

Przy okazji prezydent Trzaskowski podkreślił konieczność pilnej walki ze zmianami klimatu i nie omieszkał odnieść się do działań rządu. – Niestety, rząd PiS-u odwraca się plecami od tego wyzwania. Jest jedynym rządem w UE, który nie chce potwierdzić priorytetu neutralności klimatycznej do roku 2050 – podkreślił. Dodał, że skutki tej polityki widać m.in. na Podkarpaciu, które zmaga się z powodziami i gdzie od 2015 r. ograniczono inwestycje na ochronę przeciwpowodziową. Prezydent Warszawy potwierdził przy okazji pomoc dla Podkarpacia, jaką oferuje Unia Metropolii Polskich – po 1 zł od mieszkańca. Sama Warszawa przekaże poszkodowanym gminom 1,8 mln zł. – To właśnie samorządy biorą na siebie ciężar inwestowania i walki z ociepleniem klimatycznym – zaznaczył.

Nowy zbiornik retencyjny częścią większej inwestycji

Jak zaznacza stołeczny magistrat, budowa nowego zbiornika jest częścią większego planu rozbudowy sieci kanalizacyjnej w Warszawie, który miasto realizuje od kilku lat. W ramach tej inwestycji trwa projektowanie trzech ogromnych kolektorów tranzytowo-retencyjnych: Wiślanego, Mokotowskiego Bis i Lindego Bis. Jednocześnie jest kontynuowana modernizacja pięciokilometrowego kolektora Burakowskiego, a w fazie końcowej jest budowa kolektora Zachodniego na Ochocie – trwają tam odbiory i porządkowanie terenu.

Łączna dodatkowa pojemność retencyjna ma wynieść ponad 140 tys. m³.

Magistrat podkreśla przy tym, że rozbudowa i uszczelnienie sieci kanalizacyjnej są ważne z wielu względów. Mają m.in. pozwolić na ograniczanie konieczności uruchamiania przelewów burzowych w trakcie intensywnych opadów. Mają też pomóc miastu lepiej radzić sobie z deszczami nawalnymi, które m.in. na skutek zmian klimatu są coraz częstsze. Dodatkowo rozbudowa sieci kanalizacyjnej umożliwi dalszy rozwój miasta oraz przyłączanie kolejnych budynków.

Automatyzacja zarządzania siecią

Stołeczny UM zaznacza też, że zmodernizowana sieć będzie przystosowana do współdziałania z systemem Real Time Control, który pozwoli służbom MPWiK reagować na zmiany pogody w czasie rzeczywistym. Dzięki temu rozwiązaniu, na dwie godziny przed nadchodzącymi opadami w konkretnych rejonach miasta, będzie można przygotować miejsce do zmagazynowania nadmiaru wód opadowych – tłumaczy UM.

Centralny system sterowania ma automatycznie zarządzać pracą przepompowni, kolektorów i zbiornika retencyjnego, a także szeregu innych urządzeń, by mogły one transportować lub magazynować nadmiar wody w trakcie intensywnych opadów.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Warszawy

fot. UM Warszawy

reklama