Nowy system napowietrzający wodę w Choroszczy

W Choroszczy nad „Kominowym Bajorem” zainstalowano nowy system napowietrzający i dotleniający wodę – poinformowała Polska Agencja Prasowa (PAP). Agencja dodała, że gmina Choroszcz instalując go zrealizowała projekt Budżetu Obywatelskiego Miasta Choroszcz na 2022 rok pn. „Tlen dla „Kominowego Bajora”.

Kominowe Bajoro” i nowy system napowietrzający wodę

System napowietrzający znajdujący się na akwenie „Kominowego Bajora” w Choroszczy to nie tylko inwestycja o charakterze estetycznym, a sama estetyka nie jest w tym wypadku priorytetem. Nowa instalacja ma za zadanie dbać głównie o faunę i florę choroszczańskiego zbiornika.

S – Zamontowaliśmy dysze dotleniające wodę, mając na uwadze zmiany klimatyczne. W poprzednich latach, w okresach długotrwałej suszy i braku wody, wielokrotnie, wspólnie ze strażakami – ochotnikami z naszych OSP, podejmowaliśmy działania, które miały przeciwdziałać przydusze, czy innym niekorzystnym skutkom gorącej aury. Dotlenialiśmy wodę korzystając z silnych pomp strażackich. Były to działania skuteczne, ale jednak cały czas jednorazowe. Potrzebne, ale niewystarczające. Teraz – dzięki obywatelskiej inwestycji – nasz miejski akwen stale otrzymuje życiodajny tlen, mamy więc pewność, że będzie zdrowy i będzie służył zarówno przyrodzie, jak i człowiekowi – powiedział Robert Wardziński, burmistrz Choroszczy.

Nowy system napowietrzający by zapobiegać ekologicznej tragedii

Nowy system napowietrzający na „Kominowym Bajorze” w Choroszczy ma na celu zapobieganie tragediom ekologicznym, takim jak: duchota ryb, powstawanie zanieczyszczeń, rozwój glonów i bakterii, a także „kwitnięcie wody”. Jednocześnie, dostarczając tlen do zbiornika i powodując ruch wody („mieszając” ją), wspomaga naturalne procesy biologiczne, w tym samooczyszczanie się akwenu. Działa to z korzyścią dla świata przyrody, jak i dla człowieka – zaznacza PAP.

„Kominowe Bajoro” w Choroszczy jest akwenem miejskim, gdzie miejsce dla siebie znajdują zarówno wypoczywający, jak i wędkarze. Miejsce rozwija się, co jest efektem wielu lat starań, zarówno Gminy Choroszcz, jak i lokalnego Koła Wędkarskiego „Amur”. Dziś „Kominowe Bajoro” jest popularnym terenem rekreacyjnym, z przeznaczeniem do wędkarstwa. W czasie wolnym odwiedzają go setki ludzi. Obecnie, dzięki zamontowanym leżakom, stylowym parasolom, a także nowemu – efektywnemu i efektownemu systemowi – teren jeszcze bardziej zyskał na atrakcyjności – podkreśla Agencja.

Na podstawie pap-mediaroom.pl

fot. Urząd Gmina Choroszcz

Partner Portalu

Partner Portalu