Nowy prezes PWiK i nowy dyrektor RSK

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Rybniku (PWiK) powołała prezesa Zarządu Spółki. Został nim Przemysław Grycman, dotychczasowy dyrektor Rybnickich Służ Komunalnych (RSK). Poinformował Urząd Miasta Rybnika (UM).

Nowy prezes PWiK

Procedura powoływania na stanowisko prezesa Zarządu zakończyła się 14 września, a nowy prezes objął stanowisko z dniem 19 września br.

Magistrat podaje, że Przemysław Grycman kierował RSK przez ponad 13 lat. W jednostce tej był zatrudniony od 2000 r. Swoją karierę zaczynał jako referent, a następnie obejmował stanowiska mistrza, starszego mistrza, zastępcy kierownika działu utrzymania dróg, p.o. kierownika działu utrzymania dróg, kierownika działu utrzymania dróg i w końcu dyrektora. Grycman ukończył Politechnikę Śląską w Gliwicach na kierunku budownictwo o specjalności inżynieria miejska oraz technologiczno-inżynierska. Ukończył też studia podyplomowe MBA.

W związku z objęciem nowej funkcji przez Przemysława Grycmana, Prezydent Miasta Rybnika – na podstawie art. 21. Ustawy o pracownikach samorządowych – powierzył na trzy miesiące wykonywanie pracy na stanowisku dyrektora RSK Łukaszowi Karbowińskiemu. Ten ostatni, w RSK pracuje od 2011 r.

Nowy dyrektor RSK

Karbowiński rozpoczął pracę w RSK jako kierowca pojazdu ciężarowego, uczestnicząc m.in. w akcji zima. Następnie pełnił funkcję mistrza działu zajmującego się oznakowaniem drogowym. Kolejnym stanowiskiem było pełnienie roli zastępcy kierownika działu ds. utrzymania dróg. Jego obszarem odpowiedzialności stały się również kwestie związane z bezpieczeństwem i higieną pracy w RSK. Jednocześnie w ramach swoich obowiązków, od 2019 r., pełni rolę koordynatora rowerowego (oficera rowerowego) Miasta Rybnik.

Łukasz Karbowiński to absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach. Posiada tytuł inżyniera bezpieczeństwa i higieny pracy oraz tytuł magistra zarządzania. Jest również autorem publikacji naukowych i opracowań strategicznych związanych z mobilnością miejską. Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych z zakresu planowania przestrzennego, systemów komunikacyjnych i infrastruktury technicznej. Występuje też jako prelegent na konferencjach i wydarzeniach związanych z mobilnością miejską, ze szczególnym uwzględnieniem ruchu rowerowego.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. UM Rybnika

Partner Portalu

Partner Portalu