Nowe taryfy opłat za wodę i ścieki dla Krosna i Korczyny

Krośnieński Holding Komunalny (KHK) otrzymał decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Rzeszowie (RZGW). Jak wskazał KHK, decyzja ta dotyczy skrócenia 3-letniej taryfy opłaty za wodę i ścieki oraz zatwierdzenia nowych stawek. Nowe taryfy opłat za wodę i ścieki dla Krosna i gminy Korczyna obowiązują od 1 września 2023 r.

Uzasadniona decyzja i nowe taryfy opłat za usługi wod-kan

Decyzja o skróceniu okresu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz decyzja o zatwierdzeniu nowych cen i stawek opłat za wodę i ścieki dla Krosna oraz gminy Korczyna jest zasadna – podkreśla KHK. Decyzja ta była długo wyczekiwana zarówno przez KHK, jak i Wodociągi Krośnieńskie. Aktualne koszty produkcji wody były bowiem znacząco wyższe niż jej finalna cena.

– Obowiązujące od stycznia 2021 r. taryfy opłat za wodę i ścieki, zatwierdzone jeszcze w 2020 roku, były nieadekwatne do aktualnych warunków ekonomicznych, a cena wody była znacząco poniżej kosztów jej produkcji. Problem niedoszacowanych taryf dotyczył nie tylko naszej spółki, ale też wielu innych przedsiębiorstw wodociągowych w kraju. Spowodowane to było bardzo dużym wzrostem kosztów działalności wodociągowej w ostatnich latach, które nie były uwzględnione w tych taryfach – mówi Janusz Fic, prezes KHK.

Na wzrost kosztów działalności wodociągowo-kanalizacyjnej wpływ miało wiele czynników – tłumaczy KHK. Inflacja planowana na cały okres obowiązywania dotychczasowej taryfy została przyjęta na poziomie 2,5%. Tymczasem skumulowana inflacja rzeczywista za ostanie 3 lata wyniosła ok. 30%. Świadczenie usług wodociągowo-kanalizacyjnych doświadczyło podwyżek cen energii elektrycznej (wzrost o 121,1%) i gazu (wzrost o 609,4%). Do tego wzrosło średnie oprocentowanie pożyczek z 2,54% do 7,05%), a także inne koszty.

Niepokojąca sytuacja w obliczu zmian klimatu i ryzyka niedoborów wody

Skutki tej sytuacji odbiły się negatywnie na działalności KHK, ale też na mieszkańcach, czyli odbiorcach usług. W związku z tym, że Spółka ponosiła znaczące straty na działalności wodociągowej, musiała radykalnie spowolnić, a nawet ograniczyć i zawiesić wiele ważnych dla mieszkańców inwestycji związanych z rozbudową sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Zatrzymane zostały również tak ważne zadania, jak przygotowanie procesów modernizacji Zakładów Uzdatniania Wody „Wisłok” w Iskrzyni i „Jasiołka” w Szczepańcowej. Taka sytuacja była bardzo niepokojąca, zwłaszcza w obliczu zmian klimatycznych i rosnącego ryzyka niedoborów wody w przyszłości – przekonuje KHK.

Po około roku starań, czas obowiązywania aktualnej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, decyzją RZGW została skrócona. Zgodnie z tą decyzją nowe taryfy zostały zatwierdzone.

Zmienione taryfy dla Krosna i gminy Korczyna obowiązują od 1 września 2023 r. do 1 września 2026 r. To oznacza m.in., że od 1 września br. cena za wodę dla gospodarstw domowych wzrasta w Krośnie o 19,7%, a w gminie Korczyna o 19,5%, natomiast cena za ścieki wzrasta w Krośnie o 4,8%, a w gminie Korczyna o 13,2%. Dodatkowo, zmieniły się też stawki opłat abonamentowych – wskazuje KHK.

Nowe taryfy opłat niższe dzięki własnym źródłom energii

– Podwyżka ta jest niestety dla mieszkańców znacząca, ale jest i tak niższa od wskaźnika skumulowanej inflacji za okres od zatwierdzenia taryf, tj. od roku 2020. Zmniejszenie wysokości podwyżki opłat za wodę i ścieki było możliwe dzięki intensywnym działaniom Spółki, w tym m.in. rozbudowie własnych źródeł energii, które istotnie ograniczyły wpływ wzrostu kosztów energii na prowadzoną działalność. Ponad 40% energii zużywanej w Wodociągach Krośnieńskich pochodzi z własnych instalacji prądotwórczych, zainstalowanych w poszczególnych zakładach. W tym przypadku wzrost kosztów energii w porównaniu do obowiązującej taryfy wyniósł 1,25 mln zł. Gdyby Spółka nie zrealizowała inwestycji we własne źródła energii elektrycznej i nie optymalizowałaby jej zużycia w ramach systemu autokonsumpcji, to koszt energii wzrósłby o 3,67 mln zł i przełożyłby się na dalszy wzrost kosztów za energię, a tym samym opłat za wodę i ścieki – tłumaczy prezes KHK.

Przy okazji KHK dodał, że złożone zostały też wnioski o zmianę taryf dla kolejnych gmin. Dotyczy to takich jednostek samorządu terytorialnego, jak Wojaszówka, Miejsce Piastowe, Chorkówka, Krościenko Wyżne, Jedlicze, Iwonicz-Zdrój.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. Krośnieński Holding Komunalny

Partner Portalu

Partner Portalu