Nie tylko zabezpieczenie

Po trzech miesiącach prac remontowych zbiornik retencyjny „Spacerowa” zyskał nowy blask. Jest to jeden z kilkudziesięciu zbiorników zabezpieczających Gdańsk przed powodziami.
 
Aktualnie pojemność retencyjna obiektu wynosi nieco ponad 5 tys. m3. Aby to osiągnąć, prace objęły odmulenie i wywóz wydobytego urobku, wykonanie wyspy lęgowej dla ptactwa i umocnień gabionowych na wlocie i wylocie do zbiornika oraz remont zastawki piętrzącej. Ponadto wykonano odwodnienie skarpy i terenu w obrębie zbiornika, a także zbudowano trzy pomosty dla wędkarzy.
 
Pływające wyspy lęgowe dla ptaków sprawdziły się również na innych gdańskich zbiornikach retencyjnych. Stąd pomysł wykorzystania tego rozwiązania na „Spacerowej”. Natomiast na mocy porozumienia Miasta z Polskim Związkiem Wędkarskim w ostatnich latach na zbiornikach wykonuje się specjalne pomosty, z których mogą korzystać wędkarze. Koszt wykonanych robót wyniósł 620 tys. zł.
 
Po powodzi w 2001 r. Miasto Gdańsk wydatkowało na inwestycje związane z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym i odprowadzaniem wód opadowych 344,7 mln zł. W budżecie Gdańska na rok 2014 przewidziano na ten cel 27,3 mln zł. – Na budowę kolejnych zbiorników retencyjnych i modernizację kanalizacji deszczowej Miasto planuje przeznaczyć ok. 300 mln zł – mówi Andrzej Bojanowski, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki gospodarczej. – Oczywiście, realizując nowe inwestycje, mamy zamiar sięgnąć po środki unijne.
 
Na podstawie: www.gdansk.pl

Partner Portalu

Partner Portalu