Nie będzie podwyżki

Nie będzie podwyżki za wodę i ścieki w Warszawie

1 lutego 2021 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie (MPWiK) złożyło wniosek o utrzymanie ceny za wodę i ścieki na dotychczasowym poziomie. Obecna stawka wynosząca 9,85 zł za 1 m3 wody i ścieków ma obowiązywać przez kolejne 3 lata. Wniosek podlega weryfikacji i akceptacji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (PGW), a po jego przyjęciu nie będzie podwyżki za wodę i ścieki.

Nie będzie podwyżki – MPWiK wnioskuje o utrzymanie dotychczasowej stawki

Od 2 czerwca 2018 r. mieszkańcy Warszawy za 1 m3 wody i ścieków płacą 9,85 zł brutto, to o ponad 14% mniej niż w latach poprzednich – podkreśla MPWiK. Przedsiębiorstwo dodaje, że zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. DzU 2020 r., poz. 2028 z późn. zm.). wystąpiło do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej PGW, o utrzymanie tych cen do 2023 r.

Regulator na wydanie decyzji taryfowej ma 45 dni, przy czym bieg tego terminu może zostać wstrzymany w momencie, kiedy, np. wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia brakujących informacji lub przedstawienia dodatkowych wyjaśnień – wskazuje MPWiK. Stołeczna spółka dodaje, że złożenie wniosku o utrzymanie taryf zbiegło się z uchwaleniem przez Radę Miasta st. Warszawy nowego planu inwestycyjnego na lata 2021-2028. Zgodnie z nim, w ciągu 8 lat wodociągowcy planują zainwestować 4,7 mld zł w rozbudowę i modernizację swojej infrastruktury, z czego co najmniej 11,2% wartości inwestycji stanowić mają środki unijne.

Nie będzie podwyżki, a będą inwestycje

MPWiK to przedsiębiorstwo, w którym szanowana jest każda złotówka, co umożliwia nam realizację wielomiliardowych inwestycji. Spółka pozostaje także w dalszym ciągu efektywnym beneficjentem bezzwrotnych dotacji unijnych, co dodatkowo wspiera realizację kolejnych programów inwestycyjnych i miało znaczenie dla złożonego wniosku o utrzymanie taryfy – mówi Renata Tomusiak, prezes Zarządu MPWiK.

Wśród 2025 zadań przewidzianych do realizacji w nowym planie inwestycyjnym znalazły się: te zgłoszone przez poszczególne urzędy dzielnic, modernizacje oraz rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, w tym alternatywny układ przesyłowy (łącznie ponad 1400 km) oraz ważne dla miasta inwestycje obiektowe, jak budowa nowego ujęcia infiltracyjnego na Wiśle, czy modernizacja Zakładu Północnego – wyliczają stołeczni wodociągowcy.

Kontynuowane będą także przedsięwzięcia związane ze zwiększaniem retencji i przepustowości sieci kanalizacyjnej, takie jak budowa nowych kolektorów pełniących jednocześnie rolę zbiorników na wodę opadową, oraz wdrożenie inteligentnego systemu sterowania siecią kanalizacyjną. Te oraz inne zadania, m.in. budowa nowego ujęcia wody to odpowiedź MPWiK na zmieniające się warunki klimatyczne oraz potrzeby ciągle rozwijającego się miasta.

Więcej informacji o planie inwestycyjnym na lata 2021-2028 można znaleźć w komunikacie na stronie spółki.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama