Najnowsze wydanie czasopisma

Najnowsze wydanie czasopisma dostępne!

Najnowsze wydanie czasopisma „Technologia Wody” zostało właśnie opublikowane i jest dostępne dla Czytelników – poinformowało Wydawnictwo Seidel-Przywecki.

Co zawiera najnowsze wydanie czasopisma?

Wewnątrz znaleźć można szereg interesujących publikacji, a wśród nich „Technologiczne i ekonomiczne aspekty stosowania układów wstępnego uzdatniania wody przed filtracją na złożu węgla aktywnego”, którego autorami są Jolanta Gumińska, Adam Gumiński i Marcin Kłos. Kolejne teksty to „Możliwości wykorzystania nanotechnologii i nanomateriałów w procesach uzdatniania wody i oczyszczania ścieków. Część II: Membrany i procesy membranowe” (Michał Bodzek). „Wykrywanie wycieków w sieci wodociągowej obszarów wiejskich na przykładach” (Kamil Świętochowski).

To wydanie zawiera także takie publikacje, jak „Usuwanie przecieków w żelbetowych zbiornikach na wodę” (Wojciech Dąbrowski, Tadeusz Żaba, Michał Zielina), „Retencja w lasach” (Roman Wojtkowiak), a także „Korzyści i problemy eksploatacji ujęć wód podziemnych w obszarach aktywności górniczej na przykładzie Wodociągów Chrzanowskich” (Agata Kasprzak, Szymon Wyrwik).

Najnowsze wydanie czasopisma przynosi kolejne teksty

Najnowsze wydanie czasopisma

Najnowszy numer przynosi Czytelnikom także takie teksty, jak „Historia rozwoju systemów kanalizacyjnych w Polsce i na świecie. Część 1 (Marta Maciejewska, Zbysław Dymaczewski), „Sieć kanalizacyjna jako reaktor przemian biochemicznych” (Marta Maciejewska, Zbysław Dymaczewski), „Toxoplasma gondii – epidemiologia zarażeń oraz rozprzestrzenianie się pierwotniaka w środowisku” (Ewelina Małkiewicz, Ewelina Lemiech-Mirowska, Zofia Kiersnowska i Michał Michałkiewicz), a także „Wartość usług wodociągowych. Część 3: Konsekwencje braku kontroli u źródła” (Klara Ramm).

„Wdrażanie nowej dyrektywy w sprawie wody pitnej” to kolejny artykuł znajdujący się w najnowszej „Technologii Wody”, a jego autorkami są Izabela Zimoch, Barbara Mulik, Małgorzata Bogucka-Szymalska i Ewa Szymura oraz Sylwia Łyskawka.

Tutaj także „Przegląd problemów rynku wod-kan” (Bożena Rusinek), „Elastyczność i zrównoważony rozwój” (Bob Mankowski), a także „Bioinżynieria w technologii wody i ścieków” (Aleksandra Rogowska, Dorota Szypulska i Kamil Janiak), a ponadto „Nominacja profesorska prof. Izabeli Zimoch”, „GreenEvo 2019/2020”, „Gospodarowanie deszczówką wymaga nowych rozwiązań” i „Podsumowanie XXIII Ogólnopolskiego Sympozjum Hydroprezentacje 2020”.

Osoby zainteresowane mogą zasięgnąć informacji na stronie internetowej wydawcy i zachęcamy do lektury!

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. Wydawnictwo Seidel-Przywecki

reklama