Nagrodzeni za ekodziałania

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie po raz ósmy nagrodził samorządy i instytucje, które w szczególny sposób przyczyniają się do poprawy stanu środowiska w Małopolsce. Wyróżnienia przyznano za działania w prowadzone w 2013 r., które były realizowane przy współudziale finansowym WFOŚiGW w Krakowie.
 
W sumie do laureatów trafiło 330 tys. zł. Pieniądze te zostaną przez nich wykorzystane na kolejne inwestycje związane z ochroną środowiska.
 
nagrodzeni małopolska
 
W tegorocznej edycji konkursu w kategoriieko.POWIAT” najlepszy okazał się Powiat Nowotarski. Z kolei w kategoriieko.GMINA” – z podziałem na gminy miejskie, miejsko-wiejskiej i wiejskie, zwyciężyły odpowiednio: Kraków, Zakliczyn i Jabłonka.
 
Kapituła konkursu wyróżniła też przedsięwzięcia ekologiczne – z zakresu ochrony powietrza oraz inwestycji przyczyniających się do oszczędności energii (tu laureatem jest Kraków za realizację Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa), z dziedziny ochrony wód i gospodarki wodno-ściekowej (zwyciężyła Spółka Komunalna Dorzecze Białej za realizację nowatorskiego projektu „Wodomat – urządzenie polepszające byt mieszkańców gmin dotkniętych suszą”) oraz w obszarze edukacji ekologicznej (dla Tatrzańskiego Parku Narodowego za projekt „Przybliżyć Tatry przyszłym pokoleniom – aktywna edukacja elementem ochrony przyrody”).
 
Nagrody otrzymały również Fundacja dla Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie za realizację projektu „Zielone strefy w małopolskich gminach” (kategoria „eko.PROJEKT”), Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach za wykonanie „Analizy wykorzystania małych zwierząt trawożernych do innowacyjnego, naturalnego utrzymania obwałowań przeciwpowodziowych we właściwym stanie” (kategoria „eko.INNOWACJE”) oraz Zespół Szkół w Jangrocie (kategoria „eko.SZKOŁA”).
Na podstawie: http://malopolskie.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny