nadmiar deszczówki

Nowa instalacja przejmująca nadmiar deszczówki w Łodzi

Urząd Miasta Łodzi (UM) poinformował, że działa już nowa instalacja przejmująca nadmiar deszczówki przy Grupowej Oczyszczalni Ścieków (GOŚ).

Nadmiar deszczówki z Łodzi trafia do zbiorników retencyjnych przy GOŚ

Za sprawą zmian klimatu Łódź coraz częściej nawiedzają ulewy i burze. Magistrat podkreślił, że w obliczu nowych wyzwań potrzebne były innowacyjne rozwiązania. W GOŚ wybudowano dwa nowe zbiorniki retencyjne. Mniejszy ma pojemność około 15 tys. m3, zaś większy aż 25 tys. m3. Są w stanie pomieścić jednorazowo nawet 85% wody spływającej z miasta w czasie ulewy.

Chcemy inwestować w rozwiązania innowacyjne, ekologiczne i w ten sposób dostosowywać się do zmian klimatu, które nawiedzają naszą planetę. Ten projekt pozwala nam efektywniej zarządzać wodami opadowymi. Cały proces przepływu jest skomplikowany, ale dzięki temu możemy cieszyć się czystym środowiskiem naturalnym – powiedziała Małgorzata Moskwa-Wodnicka, wiceprezydent Łodzi.

Inwestycja ma też pozwolić sprawniej usuwać zanieczyszczenia z deszczówki. Mogą znajdować się w niej np. substancje ropopochodne i metale ciężkie. Służą temu nowe i zmodernizowane instalacje. Po ustaniu opadów, woda ze zbiorników przepompowywana jest do nowoczesnych urządzeń, które mają za zadanie wyłapać wszystkie nieczystości. Mechanicznie, a następnie z zastosowaniem bakterii i mikroorganizmów usuwających np. nadmiar azotu i fosforu. Tak oczyszczona woda w końcu może zasilić bieg rzeki Ner.

Zbiorniki retencyjne są jedynie częścią całej inwestycji. Kluczową rolę odgrywa tu też nowoczesna instalacja, która zmniejsza ilość zanieczyszczeń w wodzie. Dodatkowo poprawia nasz bilans energetyczny. Dzięki tym procesom technologicznym zwiększyliśmy produkcję biogazu, co pozwoliło nam ograniczyć koszty oczyszczania ścieków – powiedział Jacek Berek, zastępca dyrektora GOŚ.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. lodz.pl

Partner Portalu

Partner Portalu