Nacisk na innowacje

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło pierwszy konkurs w ramach nowego strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych pt. „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo – BIOSTRATEG”. Obejmuje on pięć obszarów badawczych: bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo żywności, racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej, przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa, ochrona bioróżnorodności i zrównoważony rozwój rolniczej przestrzeni produkcyjnej oraz leśnictwo i przemysł drzewny.
 
Projekty finansowane w ramach programu BIOSTRATEG będą realizowane przez interdyscyplinarne zespoły badawcze, łączące kompetencje wielu dziedzin nauki, dzięki czemu program da możliwość wypracowania kompleksowych rozwiązań w rolnictwie, leśnictwie i ochronie środowiska, prowadzących do wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki – mówi prof. Jerzy Kątcki, przewodniczący Rady NCBR.
 
Budżet konkursu to 150 mln zł. Środki te będą przeznaczone na dofinansowanie projektów obejmujących badania naukowe, prace rozwojowe oraz działania związane z przygotowaniem do wdrożenia wyników projektów. O wsparcie mogą się ubiegać konsorcja złożone z co najmniej trzech podmiotów. Minimalna wartość dofinansowania zadania to 10 mln zł, a maksymalny czas jego realizacji – 36 miesięcy. Nabór wniosków planowany jest w III kwartale tego roku.
 
Program BIOSTRATEG realizowany będzie do 2019 r. Całkowity budżet opiewa na ok. 500 mln zł.
 
Na podstawie: www.ncbir.pl
fot. www.morguefile.com

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny