Na ratunek rybom

Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie ogłosił konkurs pt. „Rega for Life – rybom na ratunek”, skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych z terenu gmin położonych w obszarze Natura 2000 „Dorzecze Regi” PLH320049. Inicjatywa ta odbywa się w ramach prowadzonego projektu LIFE+ pn. „Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów”.
 
Konkurs podzielony jest na dwa etapy: szkolny i indywidualny (konkurs wiedzy). Placówki chętne do wzięcia udziału w tej zabawie zobowiązane są przesłać plakat (technika dowolna) ukazujący identyfikację głównych zagrożeń dla gatunków ryb i ich siedlisk, tarlisk w rzece Redze i w jej dopływach. Ponadto szkoły mają zaprojektować i wykonać grę planszową, która będzie charakteryzować wędrówkę wybranego gatunku ryby dwuśrodowiskowej (np. łososia, węgorza, minoga). W II etapie konkursu szkoły przeprowadzą eliminacje szkolne, podczas których zostaną wyłonieni trzej reprezentanci szkoły. Do finału zakwalifikuje się 10 osób, które będą odpowiadać na pytania otwarte.
 
Celami konkursu są uświadomienie problemów ekosystemu rzeki Regi, przedstawienie podstawowych procesów przyrodniczych zachodzących w środowisku wodnym, wskazanie przyczyn zanieczyszczeń środowiska (zwłaszcza wodnego), kształtowanie postawy odpowiedzialnej za obecny i przyszły jego stan oraz podejmowanie działań dotyczących ochrony środowiska.
 

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu