Na odnowę wsi

Zwiększenie atrakcyjności obszarów wiejskich oraz potrzeba kultywowania w społecznościach lokalnych tradycji i odrębności kulturowej to główne cele, jakie stawia sobie program „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej”. Jest to już piąta edycja tej inicjatywy grantowej, która cieszy się coraz większą popularnością wśród jej adresatów – gmin wiejskich oraz wiejsko-miejskich. 23 czerwca br. aż 56 gmin z woj. świętokrzyskiego podpisało umowy dofinansowania inwestycji w ramach tego programu.
 
Z założeń tego programu wynika, że możemy dofinansować tylko jeden projekt z gminy. Zgłoszono ponad 80 projektów, z których wybraliśmy 56 najlepszych – powiedział Sławomir Neugebauer, dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.
 
Środki przeznaczone na dotacje (1 mln zł) pochodzą z budżetu Samorządu Województwa Świętokrzyskiego. Wsparcie jest udzielane w formie refundacji do wysokości 80% poniesionych wydatków, jednak nie może przekroczyć 20 tys. zł.
 
W ramachprzyznanych środków samorządy będą realizowały projekty w zakresie m.in. budowy obiektów rekreacyjnych i turystycznych, ścieżek rowerowych, szlaków pieszych i placów zabaw, zagospodarowania zbiorników i cieków wodnych, urządzania i porządkowania terenów zieleni, parków, skwerów i innych miejsc wypoczynku.
 
Na podstawie: www.sejmik.kielce.pl
Fot. www.freeimages.com

Partner Portalu

Partner Portalu