Monitoring sieci wodociągowej

Monitoring sieci wodociągowej w Lesznie

W najbliższych latach Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie (MPWiK) chce wprowadzić monitoring sieci wodociągowej. Jak zaznacza leszczyńskie przedsiębiorstwo wodociągowe, celem działań, których efektem ma być działający monitoring sieci wodociągowej jest stworzenie możliwości wyznaczania parametrów jej pracy, zawężania obszaru poszukiwania miejsc występowania awarii i wycieków, a tym samym skrócenie czasu ich usunięcia, oraz uzyskanie możliwości wskazania obszarów lub punktów nielegalnych poborów wody, a w przyszłości także zoptymalizowania działania sieci.

Monitoring sieci wodociągowej – wdrażany w pięciu etapach

Spółka poinformowała, że ze względów finansowych i organizacyjnych wdrażanie systemu obejmującego monitoring sieci wodociągowej zostało podzielone na pięć etapów, z których pierwszy ma zacząć funkcjonować najpóźniej z końcem października br. Koszt realizacji każdego z etapów to ok. 100 tys. zł netto. Spółka dodaje, że w pierwszym etapie realizacji inwestycji w monitoring sieci wodociągowej, zamontowanych będzie siedem punktów pomiarowych (po trzy rejestratory na każdej stacji uzdatniania wody i jeden rejestrator na Stacji Podnoszenia Ciśnienia w Gronowie oraz trzy przepływomierze na sieci wodociągowej), a także zainstalowane zostanie niezbędne oprogramowanie. Jak tłumaczy MPWiK, przepływomierze i rejestratory badać będą przepływy (w obie strony) oraz ciśnienie w sieci, a następnie przekazywać drogą GSM dane do programu zainstalowanego na komputerach. To pozwoli na dokonywanie analizy pracy sieci wodociągowej.

Co legło u podstaw decyzji, że rozwijany będzie monitoring sieci wodociągowej?

Leszczyńskie MPWiK zaznacza, że podstawą do podjęcia decyzji o wdrożeniu monitoringu sieci wodociągowej były dwa problemy, z którymi spółka boryka się w codziennej eksploatacji sieci. Pierwszym z nich jest potrzeba informacji, czy doszło do awarii (np. w przypadku małych wycieków) oraz czas reakcji związany z lokalizacją miejsca awarii wodociągowej. Drugim argumentem za wdrożeniem monitoringu jest chęć zdobycia wiedzy na temat stref zasilania z poszczególnych stacji uzdatniania wody, co – jak zaznacza MPWiK – jest kluczowe podczas zamknięcia większych obszarów sieci wodociągowej czy awarii poszczególnych stacji uzdatniania wody.

Według MPWiK, najistotniejszymi wiadomościami uzyskanymi po wdrożeniu narzędzia, jakim jest monitoring sieci wodociągowej, będą informacje o objętości wody wydobytej i wpompowanej do sieci, o przepływach wody w kluczowych punktach sieci, a także o ciśnieniu roboczym w poszczególnych punktach sieci. Ponadto monitoring powinien dać również wiedzę o zużyciu wody u kluczowych odbiorców oraz o kierunkach przepływów w poszczególnych punktach sieci.

Na podstawie www.mpwik-leszno.pl i informacji nadesłanej przez MPWiK

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

reklama