Monitoring infrastruktury wodociągowej

Monitoring infrastruktury wodociągowej – projekt z dofinansowaniem NFOŚiGW

Nadmierny pobór wody podziemnej i straty wody w sieci wodociągowej – to lokalne problemy środowiskowe, które ma rozwiązać wdrożenie projektu pn. „Zintegrowany system monitoringu infrastruktury wodociągowej miasta Ząbki” – zwraca uwagę Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Projekt, dzięki dofinansowaniu z NFOŚiGW, wraz z fazą badawczo-rozwojową ma zostać przeprowadzony do końca sierpnia 2021 r. Przewiduje on innowacyjny monitoring infrastruktury wodociągowej.

Ponad 940 tys. zł na monitoring infrastruktury wodociągowej

Podpisanie umowy regulującej wsparcie z NFOŚiGW dla inwestycji w Ząbkach odbyło się w Warszawie z udziałem Artura Michalskiego, wiceprezesa NFOŚiGW oraz Janusza Czarnogórskiego, prezesa Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach. Jak podaje Fundusz, całkowity koszt przedsięwzięcia wyniesie 2,3 mln zł, a dotacja z NFOŚiGW ma przekroczyć 940 tys. zł. Środki krajowe na dofinansowanie projektu NFOŚiGW przekaże z programu priorytetowego pn. „Wsparcie dla innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce Część 1) Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych”.

W ramach inwestycji zostanie przeprowadzonych kilka odrębnych działań. Jednym z nich będzie opracowanie szczegółowego programu badawczo-rozwojowego i zakup odpowiedniej aparatury oraz montaż i uruchomienie systemu monitoringu. Kolejnym etapem ma być badanie wpływu opomiarowania odbiorców ryczałtowych wody na pobór i rozbiory wody. Zostaną także przeprowadzone badania natężenia przepływu i ciśnienia w sieci wodociągowej, zmodernizowany i zaktualizowany będzie również istniejący system GIS. Kalibracja oraz testy modelu hydraulicznego, a także integracja modułów systemu wodociągowego – to następne elementy projektu.

Jak podaje NFOŚiGW, w efekcie tych działań ma zostać uruchomiony, funkcjonujący on-line, system wodomierzowy na 2250 ujęć indywidualnych odbiorców ryczałtowych, z automatyczną transmisją danych pomiarowych w trybie stacjonarnym. Nastąpi także montaż i rozruch systemu monitoringu natężeń przepływu i ciśnień w 10 wybranych punktach sieci wodociągowej. Przewidziane jest ponadto stworzenie oprogramowania komputerowego obejmującego wielomodułową, dwukierunkową integrację bazy danych GIS z modelem hydraulicznym, monitoringiem ilościowym sieci wodociągowej wraz z systemem naliczania opłat za odpady komunalne, przy wykorzystaniu zjawiska synergii.

Monitoring infrastruktury wodociągowej – przewidywane efekty ekologiczne

Z wdrożenia rozwiązań z fazy badawczo-rozwojowej wyniknąć mają ważne efekty ekologiczne. Będzie to m.in. obniżenie objętości wody podziemnej pobieranej z ujęć odbiorców ryczałtowych (w wysokości 400 870 m3/rok), zwiększenie sprawności oczyszczania ścieków oraz uzyskanie oszczędności energii (na podstawie zmniejszenia ilości odprowadzanych ścieków o 296,64 MWh/rok). Nastąpić ma również zmniejszenie emisji CO2 (o 120,1 ton na rok), redukcja ilości odpadów (o 1650 kg/rok) i obniżenie zapotrzebowania na energię elektryczną pobieraną przez pompownie (64,3 MWh/rok).

Innowacyjność w tym projekcie badawczo-rozwojowym polega na tym, że wchodzimy na grunt niezbadany, jakim jest analiza zużycia wody przez mieszkańców, którzy mają własne ujęcia wody, a ścieki odprowadzają do ogólnospławnej kanalizacji. My ich „opomiarowujemy”, czyli sprawdzamy jak zużywają wodę i na jakie cele. W obecnych czasach, gdy wody zaczyna już brakować, jest to niezwykle istotne. Do tego proponujemy własny system monitorowania – ze swoją siecią, urządzeniami i platformą odczytu. Wszystko jest na licencji naszego przedsiębiorstwa. Zamierzamy to rozwiązanie powielać w innych spółkach wodociągowo-kanalizacyjnych, o ile faza badawczo-rozwojowa przyniesie oczekiwane rezultaty. Mamy już podpisane dwa listy intencyjne z sąsiednimi przedsiębiorstwami o podobnym profilu, które po fazie B+R chcą wdrożyć taki sam projekt na swoim terenie – zaznaczył prezes Czarnogórski podczas uroczystości podpisania umowy.

Monitoring infrastruktury wodociągowej pomoże rozliczać opłaty za gospodarkę odpadami

Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach Sp. z o.o. dodał, że projekt przyniesie wymierne korzyści również mieszkańcom, którzy będą mieli możliwość kontroli nad ilością zużywanej wody oraz ilością powstających ścieków. Jednym z elementów projektu jest moduł do naliczania mieszkańcom opłaty za odpady komunalne w zależności od zużycia wody. Dysponując danymi dotyczącymi zużycia wody w trybie on-line można rzetelnie wyliczyć wysokość opłaty – podaje NFOŚiGW.

Wiele osób ma własne, przydomowe oczyszczalnie wody, które jednak generują znaczne ilości ścieków. Woda z własnego ujęcia jest niepotrzebnie zużywana i trafia do kanalizacji. Po uzyskaniu pozytywnego rezultatu naszych badań będziemy przekonywać mieszkańców, że warto skorzystać z naszej infrastruktury, a odłączyć swoją oczyszczalnię, która na dodatek zużywa także energię elektryczną. Klienci będą mogli odnotować dodatkowe korzyści. Generalnie bowiem osiągamy efekt skali: „produkujemy” wodę, która dla nas jest tania i może być podobnie tania dla mieszkańców – podkreślił Janusz Czarnogórski.

Na podstawie informacji nadesłanej przez NFOŚiGW

fot. sozosfera.pl

reklama

reklama

partner portalu

reklama

partner portalu

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner medialny

reklama