Milionowe przedsięwzięcie

92 nowych odbiorców zbiorczego systemu odprowadzania ścieków oraz 60 mieszkańców, którzy uzyskają dostęp do sieci wodociągowej – to szacowane efekty przedsięwzięcia pn. „Oczyszczanie ścieków w Brzegu – faza II”, które otrzymało dotację z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 1 września 2014 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu podpisano umowę o dofinansowanie dla tego zadania.
 
kasa na dokumentacje
 
Beneficjentem unijnych środków (blisko 12,6 mln zł) jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu. Zakładany koszt całkowity tej inwestycji przekracza 23,5 mln zł.
 
Projekt obejmuje budowę 7,5 km kanalizacji sanitarnej, modernizację 8,4 km kanalizacji sanitarnej, budowę 1,5 km sieci wodociągowej oraz modernizację oczyszczalni ścieków w Brzegu.
 
Na podstawie: www.wfosigw.opole.pl

Partner Portalu

Partner Portalu