Dofinansowanie na budowę zbiorników retencyjnych

Mielec otrzyma dofinansowanie na budowę zbiorników retencyjnych

Urząd Miejski w Mielcu (UM) poinformował, że faktem stało się jedno z największych dofinansowań dla miasta. 28 czerwca br. Jacek Wiśniewski, prezydent Mielca podpisał stosowną umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Dofinansowanie na budowę zbiorników retencyjnych w Mielcu – umowa podpisana

Wsparciem finansowym objęta będzie realizacja projektu pn. „Budowa układów retencji wód opadowych i roztopowych na terenie Gminy Miejskiej Mielec”. Dofinansowanie zostanie udzielone w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Jak zaznacza mielecki magistrat, podpisana umowa oznacza, że Miasto Mielec otrzyma 20 mln zł dofinansowania na realizację prac związanych z budową zbiorników retencyjnych w mieście.

Jednocześnie UM zwraca uwagę, że został już ogłoszony przetarg na wykonanie pierwszego etapu projektu. Obejmuje on zbiorniki retencyjne zlokalizowane w pobliżu boiska treningowego między ulicami Solskiego a Kusocińskiego (naprzeciwko Szkoły Podstawowej nr 6). Ta część inwestycji obejmie budowę kanalizacji deszczowej, zbiorników retencyjnych i pompowni ścieków. Ponadto w ramach tego etapu zrealizowane zostaną przyłącze energetyczne oraz układ sterowania pompownią. Elementem tej inwestycji będzie także przebudowa instalacji oświetlenia zewnętrznego oraz wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Kolejne zbiorniki retencyjne z przepompowniami zlokalizowane będą w rejonie ulicy Wspólnej oraz na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji obok Hotelu Polskiego.

Jak informuje UM, całkowita wartość projektu szacowana jest na ok. 29 mln zł.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM w Mielcu

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

reklama