zadba o brzegi Bystrzycy

Miasto zadba o brzegi Bystrzycy

Świdnica, kolejny rok z rzędu weźmie na siebie obowiązek utrzymania i konserwacji międzywala i skarp wałów brzegów rzeki Bystrzycy, potoku Witoszówka i zbiornika wodnego „Witoszówka I” w Parku Centralnym – informuje Urząd Miejski w Świdnicy (UM). Tamtejsi radni miejscy podjęli uchwałę w sprawie podpisania porozumienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, zarządcą tych terenów, na mocy którego miasto zadba o brzegi Bystrzycy.

Świdnica zadba o brzegi Bystrzycy w porozumieniu z Wodami Polskimi

Od 2016 r. miasto realizuje zadania związane z bieżącym utrzymaniem i konserwacją brzegów rzeki Bystrzycy. W ramach porozumienia w latach 2017 – 2018 został również odmulony i wyremontowany zbiornik „Witoszówka I” w Parku Centralnym. W celu ograniczenia zagrożenia powodziowego oraz zapewnienia właściwego stanu technicznego umocnień brzegowych, jak również utrzymania należytej estetyki skarp rzeki Bystrzycy oraz potoku i zbiornika Witoszówka konieczna jest kontynuacja tych prac – podkreśla świdnicki magistrat.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Legnicy na 2021 r. przeznaczyło 40 tys. zł jako swój udział w porozumieniu – wskazuje UM. Natomiast miasto Świdnica przekaże na realizację porozumienia kwotę 75 tys. zł, z czego 50 tys. zł na utrzymanie brzegów, skarp, a także międzywala rzeki Bystrzycy i potoku Witoszówka oraz 25 tys. zł na utrzymanie brzegów oraz czystości zbiornika „Witoszówka I” w Parku Centralnym.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. W. Bąkiewicz/UM w Świdnicy

reklama