Miasto Gąbka

„Miasto Gąbka” – Legnica chce zatrzymać wodę deszczową

Legnica w odpowiedzi na zagrożenia związane ze zmianami klimatu, rozpoczęła projekt pn. „Miasto Gąbka”. Program związany z małą retencją realizowany będzie w kilku etapach do 2023 r. – informuje Urząd Miasta Legnica (UM).

„Miasto Gąbka” – projekt podzielony na etapy

Jak zaznacza legnicki magistrat program został podzielony na etapy, a pierwszym z nich jest inwentaryzacja istniejącej zieleni, analiza infrastruktury technicznej oraz uwarunkowań geologicznych i glebowych. Wielkie znaczenie ma też prowadzony już program odnowy zieleni średniej i wysokiej, a także określenie terenów najkorzystniejszych pod względem możliwości retencjonowania wody. Drugi etap stanowić będzie 10 projektów realizacyjnych, dostępnych dla mieszkańców. Etap trzeci zawierać będzie m.in. zakładanie instalacji do retencjonowania wód deszczowych, ogrodów wodnych oraz likwidację i modernizację wytypowanych nawierzchni nieprzepuszczalnych dla wody. Będą też nowe nasadzenia drzew oraz nowa zieleń towarzysząca obiektom uciążliwym, takim jak budynki przemysłowe i ciągi komunikacyjne. Powstaną „zielone ściany’, łąki kwietne i przedogródki, a także parki kieszonkowe i ogrody motyli – wylicza UM.

Kolejnym etapem projektu „Miasto Gąbka” będzie wsparcie dla właścicieli nieruchomości z udostępnieniem dokumentacji projektowej dla tych, którzy podejmą budowę instalacji do gromadzenia deszczówki. Opracowane już są wnioski o dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – dodaje magistrat.

Jak zaznacza UM, istotnym elementem wdrażania tego systemu będzie edukacja ekologiczna mieszkańców.

„Miasto Gąbka” za ponad 1,1 mln zł

Warto zaznaczyć, że koszty opracowania i wdrożenia Programu małej retencji dla miasta Legnicy szacowane są na ponad 1,1 mln zł, a mała retencja stanowi jeden z wielu elementów Planu Miejskiej Adaptacji do Zmian Klimatu, który w 2019 r. został przyjęty przez Radę Miejską. Legnica jest jednym z 44 dużych polskich miast, dla których te strategiczne dokumenty zostały już opracowane przez ekspertów.

Magistrat podkreśla, że zatrzymywanie deszczówki to jeden z łatwiejszych i podstawowych pomysłów na poprawę jakości życia w mieście. Coraz więcej samorządów prowadzi działania, których celem jest, doprowadzenie do sytuacji, w której miasto działa jak „gąbka”, zatrzymując i kumulując wodę deszczową i umożliwiając jej wykorzystanie w okresach suszy. Legnica kładzie szczególny nacisk na retencję krajobrazową i glebową.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Legnica

fot. UM Legnica

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner merytoryczny