dotyczy ochrony Odry

Memorandum o porozumieniu, które dotyczy ochrony Odry

Marszałkowie województw dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego, śląskiego oraz zachodniopomorskiego podpisali memorandum o porozumieniu między regionami i uczelniami wyższymi. Jak informuje Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (UMWD), memorandum podpisane wczoraj (5 kwietnia 2023 r.) w Cigacicach dotyczy ochrony Odry. Dokument określa zasady i warunki wspólnych działań dotyczących ochrony rzeki i odbudowy jej zniszczonego w ubiegłym roku ekosystemu.

Memorandum, które dotyczy ochrony Odry kontynuacją porozumienia z września 2022 r.

Włodarze regionów nadodrzańskich dotrzymują słowa i rozszerzają współpracę, mającą na celu określenie stanu środowiska Odry – podkreśla UMWD. Współpraca ma także służyć wypracowaniu rekomendacji i zaproponowaniu działań niezbędnych do podjęcia w najbliższej przyszłości.

Powstanie ponadregionalnego zespołu naukowców, ekspertów, ekologów i przedsiębiorców zaproponował w ubiegłym roku Samorząd Województwa Dolnośląskiego. Podpisane wczoraj memorandum, które dotyczy ochrony Odry, jest kontynuacją porozumienia z września 2022 r. Sygnowali je Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego, Elżbieta Anna Polak, marszałek województwa lubuskiego, Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego, Anna Jedynak, wicemarszałek województwa śląskiego oraz Antoni Konopka. członek Zarządu Województwa Opolskiego.

Dzięki powołaniu wspólnego, ponadregionalnego zespołu, badania obejmą praktycznie całą Odrę, a nie tylko jej fragmenty przebiegające przez konkretne województwa. Łączymy siły i razem będziemy w stanie lepiej poznać zagrożenia oraz wdrożyć realne działania. Aby sytuacja, jaka miała miejsce na Odrze w ubiegłym roku, już nigdy się nie powtórzyła. Zauważamy trend zwracania się ku Odrze zarówno w rozwoju turystyki, jak i gospodarki. To jest proces, który będzie trwał, ale tylko wtedy, kiedy zadbamy o czystość jej wód i bioróżnorodność – mówi marszałek Przybylski.

Powstały trzy zespoły robocze. Zadaniem pierwszego jest wykonanie rzetelnej diagnozy całego ekosystemu i przygotowanie monitoringu. Drugi zespół pracuje nad przygotowaniem strategii rewitalizacji, odbudowy tego, co zostało w tej strasznej katastrofie zniszczone. I trzeci zespół, który się zajmuje administracją oraz finansami – wyjaśnia marszałek Polak.

Zakres badań na rzecz Odry

Jak podał UMWD, badania są finansowane z budżetów samorządów działających wspólnie dla ratowania Odry. Badania obejmą m.in. analizę wody, osadów i fauny, czy ocenę wpływu człowieka na środowisko w tym rejonie. Na tej podstawie zostanie przeprowadzona kompleksowa analiza i wypracowane rekomendacje działań, wprowadzenie których poprawi jakość środowiska wodnego na Odrze. Istotne jest w tej sprawie także podniesienie świadomości mieszkańców na temat wartości rzek dla całego środowiska, a także możliwych zagrożeń.

W projekcie wezmą udział uczelnie ze wszystkich pięciu nadodrzańskich województw. Koordynować ich działania będzie Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Badania dadzą nam odpowiedź na pytanie, w jakim stanie Odra się obecnie znajduje, a także co i kiedy możemy robić, żeby ten stan polepszyć. Tak, aby rzeka, która jest dla nas wszystkich cenna, mogła rozwijać dalej swój potencjał ekologiczny i bioróżnorodność, my jako mieszkańcy mogli z niej korzystać i cieszyć się jej pięknem – mówi dr hab. Krzysztof Lejcuś, profesor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Badania potrwają do końca marca 2024 r. Ich owocem będzie raport o aktualnym stanie środowiska wodnego na Odrze. Na jego podstawie opracowana zostanie strategia ochrony i określone konieczne działania mające na celu poprawę środowiska na tym obszarze.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. UMWD

Partner Portalu

Partner Portalu