Mapa gdańskich wód

Mapa gdańskich wód

Odbierz bezpłatnie mapę o gdańskich wodach – zachęca Urząd Miejski w Gdańsku (UM).

Gdański magistrat przypomina, że po raz pierwszy mapę wydano w 2012 r., a obecnie przygotowano wydanie drugie, zawierające aktualne dane.

Mapa gdańskich wód do odbioru w magistracie

W mapie pt. „Gdańskie wody” znaleźć można najważniejsze informacje na temat gdańskich zbiorników wodnych, potoków, ujęć wody oraz o systemie monitoringu hydrologicznego czy przystaniach wodnych.

Mapa przedstawia rzeki i potoki Gdańska oraz system odprowadzania wód opadowych z terenu miasta. Pokazuje infrastrukturę przeciwpowodziową i wstępną ocenę ryzyka powodziowego. Na mapie zaznaczano także strefy ochronne ujęć wód do zaopatrzenia mieszkańców Gdańska – mówi Maciej Lorek, dyrektor Wydziału Środowiska UM, pomysłodawca mapy.

Urząd miejski przygotował 5000 egzemplarzy mapy, którą od wczoraj można odbierać w dwóch punktach. Są one rozdawane w siedzibie Wydziału Środowiska UM (przy ul. Piekarniczej 16) oraz na portierni w gmachu UM przy ul. Nowe Ogrody 8/12.

Wydawnictwo przygotował Wydział Środowiska UM we współpracy z Wydziałem Programów Rozwojowych UM oraz spółką Gdańskie Wody. Jak zaznacza ratusz, w najbliższych dniach na internetowej stronie Miasta zamieszczona zostanie także elektroniczna wersja mapy.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM w Gdańsku

fot. Maciej Nicgorski

reklama

reklama

 

reklama