Mandat za skażenie rzeki

Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Elblągu zakończyła kontrolę interwencyjną w zakładzie ROLLUX w Gronowie Górnym, który był podejrzany o zanieczyszczenie rzeki Terkawki.
 
W toku kontroli ustalono, że do czerwca br. w przedsiębiorstwie prowadzono modernizację zakładowej oczyszczalni, zwiększając m.in. jej przepustowość ze 150 na 250 m3/d. Jednak wykonane prace okazały się niewystarczające w stosunku do jakości ścieków dopływających do oczyszczalni, gdyż ścieki odpływające do dopływu rzeki Terkawki nie spełniały norm określonych w pozwoleniu wodnoprawnym.
 
terkawka
 
Negatywne wyniki inspekcji przełożyły się na ukaranie właściciela chłodni mandatem karnym za niezapewnianie ochrony wód przed zanieczyszczeniem. Wydano też zarządzenie pokontrolne, zobowiązujące zakład do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
 
W trakcie kontroli właściciel zadeklarował, że w celu zminimalizowania negatywnego wpływu ścieków na odbiornik do zakończenia kampanii groszkowej, tj. do 25 lipca 2014 r., będzie codzienne wywoził 4-5 razy w ciągu doby po 16 m3osadów nadmiernych do komunalnej oczyszczalni ścieków w Elblągu.
 
21 lipca br. spółka wystąpiła do Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z wnioskiem o ustalenie terminu usunięcia naruszenia warunków pozwolenia wodnoprawnego, uzasadniając go podjęciem decyzji o dalszej rozbudowie oczyszczalni ścieków o urządzenia mające zapewnić w przyszłości spełnienie wymagań określonych w decyzji Starosty Elbląskiego.
 
Na podstawie: www.wios.olsztyn.pl

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny