Mała retencja wody

Mała retencja wody w Krakowie ze wsparciem

W czasie suszy wiele osób stara się ratować swoje ogródki i trawniki wodą z miejskiej sieci. Tymczasem to nie tylko nieekonomiczne, ale także nieekologiczne – wodę powinniśmy przecież oszczędzać – zauważa Urząd Miasta Krakowa (UM) i dodaje, że w grodzie Kraka mieszkańcy mogą zdobyć dotacje na instalacje do gromadzenia i wykorzystania deszczówki. Jest to możliwe dzięki funkcjonującemu od lat programowi małej retencji wody opadowej, która idealnie nadaje się do podlewania kwiatów czy sprzątania.

Mała retencja wody – sposób na oszczędności

W obliczu zmniejszania się zasobów wód niezwykle istotne jest właściwe gospodarowanie wodami, w tym korzystanie z wód opadowych. Retencjonowanie wody w miejscu jej powstawania umożliwia zasilanie warstwy wodonośnej, a tym samym ogranicza odpływ wody ze zlewni do odbiorników (zarówno do cieków, rowów jak i do kanalizacji). Jest to niezwykle istotne w przypadku wystąpienia ulewnych deszczy i przyczynia się do zmniejszenia zagrożenia powodziowego – wylicza krakowski magistrat.

Jak dodaje UM, gromadzenie wody deszczowej z jednej strony pomaga rozwiązać problem z jej odprowadzeniem, gdy jest jej w nadmiarze, a z drugiej pozwala na oszczędzanie wody pitnej z sieci wodociągowej. Według UM przekłada się to na realne oszczędności w budżetach gospodarstw domowych. Deszczówkę można bowiem wykorzystać nie tylko do podlewania trawnika, ale także do celów gospodarczo-bytowych np. do prania czy sprzątania.

W Krakowie mała retencja wody może liczyć na dotacje

Jak podaje krakowski magistrat, w latach 2014-2018 na dotacje w ramach programu małej retencji przeznaczono kwotę w wysokości blisko 2,4 mln zł, a pula udzielonego wsparcia wyniosła ponad 1,8 mln zł. Pozwoliło to na wykonanie 384 instalacji do gromadzenia i wykorzystania wód deszczowych. W 2019 r. na realizację zadania przeznaczono kwotę 500 tys. zł, a jak zauważa UM, do końca lipca wpłynęło 97 wniosków o udzielenie dotacji. Nabór ciągle jednak trwa.

O dotację na rozwój małej retencji ubiegać się mogą zarówno osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, jak i osoby prawne, a także przedsiębiorcy. Wysokość dotacji może wynieść 50% kosztów związanych z realizacją małoretencyjnych inwestycji, lecz nie więcej niż 5 tys. zł. Zgodnie z aktualną Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta Krakowa zadanie jest przewidziane do realizacji do roku 2022 r.

Magistrat zachęca osoby zainteresowane udziałem w Programie do kontaktu z Wydziałem Kształtowania Środowiska UM. Więcej informacji o programie znaleźć można na dedykowanej stronie internetowej.

Na podstawie www.krakow.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner merytoryczny