Mała retencja w Poznaniu

Mała retencja w Poznaniu

Mieszkańcy stolicy Wielkopolski chętnie korzystają z miejskich dotacji na budowę systemu do zatrzymywania i wykorzystywania wód opadowych. To znaczy, że mała retencja w Poznaniu zagościła na dobre. Przez niecałe trzy tygodnie naboru złożono 135 wniosków o wartości ponad 791 tys. zł – poinformował Urząd Miasta Poznania (UM). 17 kwietnia br. magistrat podkreślił, że z tegorocznej puli pozostało niewiele ponad 108 tys. zł.

Mała retencja to szansa na oszczędność

Jak tłumaczy poznański ratusz, każdy może skuteczniej oszczędzać wodę na własnej posesji. Mała retencja w Poznaniu to inicjatywa, do której miasto zachęca już po raz trzeci. Do 17 kwietnia w ramach tegorocznej edycji wpłynęło 135 wniosków. Najwięcej złożyli mieszkańcy (127). Na drugim miejscu są wspólnoty mieszkaniowe (pięć wniosków). Najmniej aplikacji wpłynęło od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (trzy). Wartość dotacji to ponad 791 tys. zł. Środki zostaną przeznaczone na realizację inwestycji w wysokości 1,146 mln zł.

– To inicjatywa niezbędna w obliczu pogłębiających się zmian klimatycznych i ich wpływu na stan zasobów wodnych stolicy Wielkopolski. W małej retencji chodzi o to, by woda „nie uciekała”. Aby zamiast spływać do kanalizacji deszczowej i Warty, zostawała w miejscu, w którym spadła i była na powrót wykorzystana. Na przykład do podlewania przydomowych ogródków – powiedział Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.

Magistrat dodał, że dotację można przeznaczyć na zakup materiałów, montaż oraz budowę systemu deszczowego do zatrzymywania i wykorzystywania opadu. Może to być naziemny lub podziemny zbiornik na wodę. Środki można przeznaczyć na realizację ogrodu deszczowego w gruncie, a także pojemnika, studni lub muldy chłonnej. Tak samo, można je wydać na zakup materiałów i prace służące modernizacji i usprawnieniu istniejącego systemu deszczowego.

Niecały milion zł na małą retencję

W tym roku na małą retencję Poznań przeznaczył 900 tys. zł. Nabór wniosków o dofinansowanie trwa od 28 marca do 27 kwietnia. Dokumenty można składać listem poleconym, poprzez platformę ePUAP lub osobiście w kancelarii Urzędu Miasta Poznania przy placu Kolegiackim 17. Dotacje będą przyznawane według kolejności zgłoszeń wniosków aż do wyczerpania środków – tłumaczy UM. Dotacja może pokryć do 80% kosztów inwestycji. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mogą liczyć na pomoc w wysokości do 50 tys. zł, pozostali – do 6 tys. zł.

Nieruchomość, na jaką przysługuje dofinansowanie, musi znajdować się na terenie Poznania. Wnioskodawca musi być jej właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub mieć inny tytuł prawny pozwalający na dysponowanie nieruchomością. Za realizację programu odpowiada Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta Poznania.

Na podstawie poznan.pl

fot. UM Poznania

Partner Portalu

Partner Portalu