Luksemburg świeci przykładem

Europejska Agencja Środowiska opublikowała coroczne sprawozdanie na temat jakości wody w kąpieliskach. Zestawia w nim dane za 2013 r., a dotyczą one 22 tys. akwenów w Unii Europejskiej, Szwajcarii i Albanii. Do opracowania dołączono również interaktywną mapę, pokazującą wyniki badań każdego kąpieliska.

Według raportu, jakość wszystkich kąpielisk na Cyprze i w Luksemburgu uznano za „doskonałą”. Kolejne w rankingu są Malta (doskonała w 99%), Chorwacja (w 95%) i Grecja (w 93%). Na drugim końcu skali, wśród państw członkowskich UE o najwyższym odsetku kąpielisk o „niedostatecznej” jakości wody, znalazła się Estonia (6%), Holandia (5%), Belgia (4%), Francja (3%), Hiszpania (3%) i Irlandia (3%).

Agencja wskazuje w sprawozdaniu, że lokalne władze prowadzą regularne kontrole próbek z akwenów. Jakość wody w kąpielisku ocenia się w czterostopniowej skali: „doskonała”, „dobra”, „dostateczna” lub „niedostateczna”. Oceny te opierają się na poziomach występowania dwóch rodzajów bakterii, które wskazują na zanieczyszczenie ściekami bytowymi lub odchodami zwierząt gospodarskich. Kąpieliskowe rankingi nie uwzględniają, niestety, znalezionych w akwenach odpadów, innych zanieczyszczeń ani stopnia dewastacji środowiska naturalnego. Choć większość kąpielisk jest na tyle czysta, że nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzkiego, stan wielu ekosystemów w europejskich akwenach budzi poważne obawy. Dotyczy to zwłaszcza mórz – z przeprowadzonych analiz wynika, że ekosystemy morskie Europy są zagrożone w związku ze zmianą klimatu i stanem zanieczyszczenia, przełowienia i zakwaszenia. Wiele wskazuje na to, że ten niekorzystny stan będzie narastał.

W opracowaniu podkreśla się, że choć ponad 95% kąpielisk odpowiada wymaganiom minimalnym, to tylko 83% spełnia bardziej rygorystyczne warunki „doskonałej jakości”. Jakość zaledwie 2% wód oceniono jako „niedostateczną”. Pocieszający może być fakt, iż udział oceny „doskonałej” wzrósł z 79% w 2012 r. do 83% w 2013 r. Niestety, nie zmienił się odsetek miejsc spełniających wymogi minimalne. Stan jakości wody w kąpieliskach przybrzeżnych okazał się nieco lepszy niż w roku poprzednim (85% sklasyfikowano jako doskonałe). Poziom jakości wody w kąpieliskach śródlądowych oceniono poniżej średniej. Luksemburg jako jedyny uzyskał „doskonałe” noty dla wszystkich śródlądowych kąpielisk. – Cieszy nas, że jakość wody europejskich kąpielisk utrzymuje się na wysokim poziomie. Niemniej jednak nie możemy pozwolić sobie na samozadowolenie w kontekście tak cennego zasobu jak woda. Musimy w dalszym ciągu dbać o ochronę wód naszych kąpielisk i wody pitnej, troszcząc się o nasze ekosystemy wodne – powiedział Janez Potočnik, komisarz ds. środowiska. Doroczny raport skomentował też Hans Bruyninckx, dyrektor wykonawczy Europejskiej Agencji Środowiska: – Jakość wody w kąpieliskach europejskich uległa poprawie w ciągu ostatnich dwóch dziesięcioleci – odkąd nie zanieczyszczamy już bezpośrednio europejskich wód tak dużą ilością ścieków. Wyzwaniem są obecnie krótkotrwałe zanieczyszczenia podczas intensywnych opadów deszczu i powodzi, kiedy dochodzi do zalania kanalizacji i bakterie typu fekalnego z terenów rolniczych dostają się do wód rzecznych i morskich.

Na podstawie: www.eea.europa.eu

Fot. www.freeimages.com/

Tags

Partner Portalu

Partner Portalu