Lista rankingowa zatwierdzona

Janusz Ostapiuk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska zatwierdził dwie listy rankingowe inwestycji, które mają szansę na dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Mowa o 46 projektach z zakresu gospodarki wodno-ściekowej o wartości blisko 1 mld zł, które zostały złożone w ramach naboru 13/POIiŚ/1.1/04/2014.
 
Wnioski można było składać dla dwóch grup przedsięwzięć: zadań 10-15 tys. RLM oraz inwestycji z aglomeracji powyżej 15 tys. RLM. Na liście rankingowej znalazło się 13 projektów z pierwszej grupy (o łącznej wartości blisko 166 mln zł) oraz 33 przedsięwzięcia z drugiej grupy (na sumę niemal 827 mln zł). Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi ponad 0,5 mld zł.
 
Zainteresowanie beneficjentów pięciokrotnie przekroczyło pierwotną alokację przewidzianą w konkursie, w związku z czym Ministerstwo Środowiska zdecydowało się na jej zwiększenie do maksymalnego poziomu.
 
Utworzono również listę rezerwową, na której znalazło się siedem zadań z aglomeracji powyżej 15 tys. RLM, o łącznej kwocie dofinansowania ok. 64 mln zł.
 
Na podstawie: www.mos.gov.pl

Partner Portalu

Partner Portalu