Laur zwycięstwa

Wysiłki inwestycyjne Toruńskich Wodociągów zostały po raz kolejny docenione – tym razem w zakresie ekologii. 28 maja 2014 r. otrzymały one nagrodę w konkursie „Zielony Laur”, organizowanym przez Polską Izbę Gospodarczą „Ekorozwój”.

 

zielny laur

 

Uznanie kapituły IX edycji tej inicjatywy zyskała instalacja termicznej przeróbki osadów ściekowych w oczyszczalni ścieków w Toruniu. – Dzięki tej inwestycji w Toruniu został rozwiązany w sposób wzorcowy i zgodny z dyrektywami europejskimi oraz wskazaniami ekologii bardzo trudny dla wielu miast i oczyszczalni problem tysięcy ton osadów – powiedział Władysław Majewski, prezes Toruńskich Wodociągów.

 

Przyznanie nagrody stanowi potwierdzenie efektywnych działań tej spółki w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, prowadzonych systematycznie od kilku lat. Warto przypomnieć, że w Toruniu zmodernizowano dwie podstawowe dla miasta stacje uzdatniania wody, wybudowano ponad 50 km sieci wodociągowej i przeprowadzono renowację ponad 10 km magistrali wodociągowych. Powstało także ponad 320 km kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 25 przepompowni i tłoczni ścieków oraz osiem podczyszczalni wód deszczowych. Przeprowadzono też renowację 13 km kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową, głównie w obrębie toruńskiej starówki, zlikwidowano niemal 4,5 tys. szamb i kupiono dwa pojazdy do czyszczenia kanalizacji z odzyskiem wody. Zmodernizowano również gospodarkę osadową na stacji Drwęca – Jedwabno i wybudowano wspomnianą już instalację termicznej przeróbki osadów ściekowych. W efekcie tych działań 96% mieszkańców Torunia korzysta z systemu wodociągowego i jest objętych systemem kanalizacji.

Na podstawie: www.torun.pl

Partner Portalu

Partner Portalu