„Kropla do kropli”

„Kropla do kropli” – projekt odnawiania mokradeł

Żywiec-Zdrój zobowiązał się do pięciokrotnego zwiększenia ilości dotychczas odnawianych zasobów wodnych. Spółka poinformowała o nowym projekcie odtwarzania mokradeł pod nazwą „Kropla do kropli”.

Kurczą się zasoby wody w Polsce

Żywiec-Zdrój podkreślił, że Polska jest czwartym od końca krajem europejskim pod względem przypadającej na jednego mieszkańca ilości wody. Przyczyniły się do tego między innymi zmiany klimatyczne.

Tak krytyczne dla Polski wyniki skłoniły nas do intensyfikacji działań i przeznaczenia kolejnych środków na zwiększenie dostępu do wody mieszkańcom regionów, w których prowadzimy działalność. Celem naszego nowego zobowiązania jest odtworzenie zasobów wodnych na terenach naszych zlewni, czyli obszarów, z których wody spływają np. do rzek czy jezior. Zobowiązanie to łączy dotychczasowe działania z zupełnie nowym projektem „Kropla do kropli”, realizowanym z Centrum Ochrony Mokradeł. Nasz plan jest niezwykle ambitny. Już za sześć lat, dzięki prowadzonym inicjatywom, chcemy zwiększyć 2,5-krotnie ilość wody dostępnej bez szkody dla środowiska dla mieszkańców lokalnej społeczności. To ogromne wyzwanie, którego chcemy się podjąć za wszelką cenę, gdyż na szali jest jakość życia przyszłych pokoleń. A woda nie poczeka–powiedział Marek Sumiła, prezes zarządu Żywiec-Zdrój.

Kropla do kropli” – na czym będzie polegać ochrona mokradeł?

Program powstał na początku lutego 2024 r. W jego ramach Żywiec-Zdrój ma rozpocząć uwadnianie osuszonych torfowisk na terenie gminy Mirosławiec, w województwie zachodniopomorskim. Projekt realizowany będzie wspólnie z Centrum Ochrony Mokradeł, pod nadzorem naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego. Według przekazanych przez firmę danych, 85% torfowisk stanowiących niegdyś naturalny krajobraz Polski, wymaga odtworzenia. Celem projektu „Kropla do Kropli” będzie przywrócenie naturalnych funkcji wytypowanym mokradłom w woj. zachodniopomorskim. Funkcje te to m.in. zdolność do gromadzenia zasobów wodnych, ograniczenie emisji, pochłanianie dwutlenku węgla oraz zachowanie bioróżnorodności. Mokradła to dom dla wielu rzadkich i zagrożonych gatunków roślin i zwierząt. Ostateczny zakres działań będzie realizowany na podstawie studium wykonalności, za którego przygotowanie będą odpowiedzialni eksperci z Centrum Ochrony Mokradeł.

Torfowiska są naturalnymi rezerwuarami wody, stanowiącymi rodzaj gąbki nasyconej wodą pod powierzchnią ziemi. Mimo ogromnego znaczenia dla środowiska, gospodarki i społeczeństwa, ponad połowa europejskich torfowisk została zniszczona lub przekształcona, a tylko nieliczne zachowały swoje ekologiczne walory. Warunki beztlenowe charakterystyczne dla podmokłych terenów torfowisk spowalniają proces rozkładu materii organicznej, umożliwiając zgromadzenie i przechowywanie węgla pochodzenia roślinnego w postaci torfu. Dlatego zdrowe torfowiska mają kluczowe znaczenie zarówno dla zachowania różnorodności biologicznej w Europie, jak i dla realizacji celów Unii Europejskiej dotyczących łagodzenia skutków zmian klimatycznych, wynikających z globalnego ocieplenia. Pomimo zajmowania zaledwie 3% powierzchni Ziemi, torfowiska przechowują globalnie prawie 30% całkowitej ilości węgla w glebie. Dodatkowo, torfowiska odgrywają istotną rolę w oczyszczaniu wody, wpływając pozytywnie na kondycję gleby zarówno na obszarach rolniczych, jak i leśnych. Chronią one również przed skutkami powodzi i suszy, a także mogą zmniejszać erozję – powiedział prof. Mariusz Lamentowicz z Uniwersytetu in. Adama Mickiewicza w Poznaniu, współpracujący z Centrum Ochrony Mokradeł.

Na podstawie pap-mediaroom.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu