dobra woda z kranu

Kranówka w krakowskich szkołach

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie, we współpracy z tamtejszym Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta, zorganizowały akcję „W Krakowie dobra woda prosto z kranu w Twojej Szkole”.

W ramach akcji każda szkoła, która jest zaopatrywana w wodę przez MPWiK, może przystąpić do projektu w celu wyposażenia placówki w urządzenia umożliwiające uczniom dostęp do wody pitnej, tzw. pitniki.

Program montażu tych poidełek będzie realizowany sukcesywnie, przez dwa lata. Pierwszy termin nadsyłania wniosków upływa 15 maja br.

Akcja wpisuje się w stanowisko Ministerstwa Edukacji, Ministra Zdrowia i Turystyki w sprawie działań podejmowanych przez szkoły w zakresie zdrowego żywienia uczniów. Przedmiotową inicjatywą Kraków pragnie promować kulturę dbania o zdrowie dzieci i młodzieży poprzez zachęcanie ich do picia wody.

Dobra woda z kranu

Warto wspomnieć, iż Krakowskie Wodociągi od 2013 r. prowadzą kampanię informacyjną „W Krakowie Dobra Woda prosto z kranu”, skierowaną do wszystkich mieszkańców. Ma ona promować picie nieprzegotowanej wody z kranu. Wiedza o jej jakości powinna być powszechna i rozpropagowana tak samo jak w krajach zachodnich. W ideę tę wpisuje się zatem doskonale zachęcanie do picia „kranówki” również w szkołach.

Co więcej, krakowska woda nie ustępuje jakością wodzie butelkowanej. Potwierdzeniem tego jest m.in. fakt, iż w 2016 r. Europejskie Forum Jakości uznało wodę dostarczaną mieszkańcom Krakowa produktem najwyższej jakości, przyznając MPWiK-owi Certyfikat i Złote Godło QI Product.

Na podstawie: krakow.pl

rys. MPWiK/krakow.pl

reklama

reklama

 

reklama