mikroretencja wód opadowych

Krakowska mikroretencja wód opadowych i roztopowych coraz popularniejsza

Ulewne deszcze, a z drugiej strony coraz częściej występujące okresy suszy – to nowa rzeczywistość, z której skutkami już mierzą się mieszkańcy wielu polskich miast i wsi – zwraca uwagę Urząd Miasta Krakowa (UM). Magistrat zaznacza przy tym, że Gród Kraka stawia na przeciwdziałanie tym niekorzystnym zmianom klimatycznym. Ma w tym pomagać m.in. krakowska mikroretencja wód opadowych i roztopowych.

Mikroretencja wód opadowych – sześć lat i 841 instalacji

Jak wylicza UM, mikroretencja działa już od 2014 r. W ciągu sześciu lat licząc do 2020 r. zrealizowano 841 instalacji do gromadzenia i wykorzystania wód opadowych o wartości blisko 5,9 mln zł.

W tym roku zainteresowanie uzyskaniem dotacji było bardzo duże. Od momentu naboru, który rozpoczął się w marcu – w okresie kilku miesięcy – mieszkańcy złożyli 375 wniosków. Magistrat zwraca uwagę, że liczba podań przekroczyła możliwości budżetowe zarezerwowane na te zadania. Z tego powodu pozytywnie rozpatrzono 112 wniosków na kwotę ponad 2,6 mln zł. Jednocześnie UM podkreśla, że te aplikacje, które nie zostały przyjęte do realizacji z powodu niewystarczających środków finansowych, mogą ubiegać się o dotację w roku następnym. Wystarczy złożyć odpowiednią deklarację, której wzór zostanie zamieszczony na stronie internetowej, o czym będą informować miejscy urzędnicy.

Jakie działania obejmuje krakowska mikroretencja wód opadowych?

W ramach dofinansowywanych działań z obszaru, jakim jest mikroretencja wód opadowych mieszkańcy mogą wykonać podziemny zbiornik na wody opadowe i roztopowe bądź naziemny zbiornik na wodę opadową zbieraną z dachu wraz z instalacją do podłączenia do rynny. Można także starać się o dofinansowanie systemu bioretencji, czyli np. ogrodu deszczowego, muldy chłonnej lub oczka wodnego. Dotacja obejmuje także realizację systemu nawadniania terenów zieleni oraz system drenażu, który zbiera wody opadowe. Szczegółowe informacje mieszkańcy mogą uzyskać w Wydziale Kształtowania Środowiska UM, który prowadzi to zadanie.

Wodę opadową zgromadzoną zarówno w naziemnych, jak i podziemnych zbiornikach, można używać m.in. do podlewania ogródka – wskazuje przy okazji magistrat.

Mikroretencja wód opadowych w Krakowie – 5 mln zł na przyszły rok?

Miejscy urzędnicy zaznaczyli przy okazji, że coraz większą popularnością cieszą się w Krakowie ogrody deszczowe, stawy hydrofitowe oraz wszelkie zielone i kwietne powierzchnie ogrodowe. Mając na uwadze ogromne zainteresowanie krakowską mikroretencjią i zapotrzebowaniem mieszkańców na realizację tego zadania, do budżetu na 2022 r. zgłoszono kwotę 5 mln zł.

Na podstawie www.krakow.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

 

reklama